"תרחמו על ישראל ותישארו בישיבה"

"כל בני הישיבות יודעים שמה שיש לנו זה רק התורה, קיבלנו את התורה, ובשביל זה הקב"ה אמר שלא ישנא אותנו, אז אם קיבלנו תורה אז נלך הביתה? נעזוב אותה בחנוכה? לא בא בחשבון. תַּרְאוּ שבישיבת פוניבז' אין חנוכה, בישיבת פוניבז' בחנוכה מתחזקים לא נחלשים"

הגרב"ד פוברסקי
הגרב"ד פוברסקי

מרן ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי יוצא היום (רביעי) בשעות הבוקר לביקור בזק באנגליה לרגל שמחת נישואי נכדו בן לחתנו הגאון רבי אליהו גורביץ מראשי ישיבת בית יוסף גייעטסעהד.

בימי הביקור ישא משאות חיזוק בהיכלי התורה והישיבות ואף ישתתף באסיפות לטובת חיזוק היהדות וענייני החינוך. מרן ראש הישיבה שליט"א יגיע לקראת ערב למנצ'סטר ושם ישהה עד יום ראשון ואז ישוב למעונו בארץ הקודש. לרגל הנסיעה הקדים ראש הישיבה את השיעור כללי הקבוע הנמסר שנים רבות בימי רביעי ליום שלישי ומכיוון שהחלו דיונים בישיבות מסוימות לקבוע ימי בין הזמנים בחנוכה, מרן ראש הישיבה שליט"א נזעק לעצור את התופעה עוד קודם קיומה ודיבר דברי חיזוק בנושא בסוף השיעור. בנוסף מרן שליט"א ביקש לעורר על כך בהיכלי הישיבות ובימים הקרובים אף יפורסם לבקשתו מכתב מיוחד מגדולי ראשי הישיבות בעניין.

בדברים שנשא לבחורי הישיבה אמר מרן שליט"א: "השיעור כבר נגמר… אבל יש לי חובה גדולה, בעצם רבי גרשון הי' צריך לעשות את זה, אבל הוא נפטר, אני בטוח שהוא מבקש ממני בעולם הבא, שמה אני לא מדבר לא שומעים אותי, אז תדבר אתה בשבילי. אני אומר לכם כעת, יש חנוכה, חנוכה זה חופש חופש! בפוניבז' אין חופש, זה אמר רבי גרשון ואני ממשיך, בפוניבז' אין חופש חנוכה, בפוניבז' יש תורה, לא חופש חנוכה ולא שטותים והבלים, יש אהבת התורה.

"אני רוצה להגיד לכם משהו. עוד מעט נתפלל מעריב, כתוב אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת תורה ומצות חוקים ומשפטים אותנו לימדת, על כן ה' אלוקינו בשוכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך לעולם ועד, כי הם חיינו ואורך ימינו ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. יש סידור מהאריז"ל ושם כתוב ואהבתך 'לא' תסור ממנו לעולמים, היום תגידו כמו שכתוב בסידור ואהבתך 'אל' תסיר, אבל האריז"ל אמר ואהבתך 'לא' תסור מה זה הוא חולק על הסידור שלנו? כן!

"תשמעו טוב. יש מדרש שכתוב שבשמים יש דין ויש שם קטגור וסניגור, וביום כיפור אומרים הס קטגור וקח סנגור מקומו. אז יש שמה קטיגור וסניגור ואומרים לקב"ה תשתיק אותו, אבל הי' תקופה שהקטגור הי' בכח והסניגור השתתק. כתוב במדרש שהקב"ה אומר אתה משתתק אין לך מה ללמד זכות, אני אגיד זכות, חייך אם אתה משתתק אני לא משתתק, למה? בצדקה, אני חייב לכלל ישראל טובה גדולה, מה הטובה? שקיבלו את התורה. אם לא היו מקבלים את התורה לא הי' עולם בכלל, אז אני מכיר להם טובה כי הם קבלו את התורה, אז לכן אני אוהב אותם, לא אוכל לשנוא את כלל ישראל. איך כתוב ברוך אתה ה' אוהב 'עמו' ישראל, אהבת עולם בית ישראל 'עמך' אהבת, את העם הוא לא שונא, על יחיד כן יכול להיות. יש גמרא שאומרת שלושה הקב"ה שונאן, זה על יחיד, אבל כשמדברים על כלל ישראל ברוך אתה ה' אוהב 'עמו' ישראל.

"לכן חשוב שתדעו שכאן בפוניבז' אנחנו לא יחידים. הישיבה זה אחד, וכל הישיבה וכל בני הישיבות יודעים שמה שיש לנו זה רק התורה, קיבלנו את התורה, ובשביל זה הקב"ה אמר שלא ישנא אותנו, אז אם קיבלנו תורה אז נלך הביתה? נעזוב אותה בחנוכה? לא בא בחשבון, על כן ואהבתך לא תסור ממנו לעולמים, זה אני אומר ומבקש בשם רבי גרשון, עוד מעט יהי' חנוכה, אני מאוד רוצה ומתחנן אליכם קינדערלאך תרחמו על כל כלל ישראל ותישארו בישיבה, תַּרְאוּ שבישיבת פוניבז' אין חנוכה, בישיבת פוניבז' בחנוכה מתחזקים לא נחלשים, כל הגזירה של חנוכה, מה הי' ביון, יותר קשה מפורים, בפורים המן רצה להרוג את היהודים, בחנוכה כתוב חשכה, הם לא רצו להרוג את היהודים, הם רצו רק שיתייוונו, אז על מה נלחמו לא על הגוף, אלא על רוחניות.

"אז זה הכלל: כל המלחמה היתה רק על הנקודה הזאת לא תורה, לא צריך תורה יש לנו תורה אחרת, אה! אז אם ככה כשמגיע חנוכה אנחנו נעזוב את זה? אז לא לחשוב לרגע אחד בחנוכה לעזוב, תישארו כאן, ונתחזק ובחנוכה יהי' מלא מלא מלא תורה, אוהב עמו ישראל לעד".

השארת תגובה