חיל האוויר תקף הלילה בצפון רצועות עזה וגם בשכונות בדרומה: שג'עאייה, חאן יונס ואל תופאח