העולם מזדעזע: סיפורי הנשים שחוללו – מטלטלים את בריטניה

העיתון הבריטי המוביל 'סאנדיי טיימס' פירסם תחקיר בכתבה ראשית שמכסה את שער העיתון •בכתבה רואיינו ניצולות שסיפרו אודות מעשי הזוועה השואתיים שביצעו מחבלי חמאס בנשים וילדים – טרם הירצחם בדם קר