גדולי ישראל בקריאה להרבות בתפילה

הרבנים הראשים: "על כולנו חלה החובה להתגייס ולעזור לחיילינו ולתושבי הדרום" • הגר"מ שטרנבוך: "שכל אחד יילך ללמוד כי כל מעט שלומדים הוא מציל. הסכנה גדולה מאוד"

הגרמ שטרנבוך בפתח תקוה (7)
הגרמ שטרנבוך בפתח תקוה (7)

מיד עם צאת החג נשא הגר”מ שטרנבוך דברי הדרכה לתלמידיו בעקבות ‘מבצע חרבות ברזל’ שפרץ בחג.

את הדברים מסר בהיכל ישיבתו בבית שמש, שם שהה בחג שמחת תורה.

על צווארו של הראב”ד  ניתן להבחין בספר התורה הזעיר בעולם, ששימש בעבר את הגר”ח קניבסקי זצ”ל בחג שמחת תורה, ואשר כדי להקל על אחיזתו עונדים אותו כעין שרשרת מעל גבי הצוואר.

בדבריו אמר לתלמידיו: “שכל אחד יילך ללמוד כי כל מעט שלומדים הוא מציל. הסכנה גדולה מאוד לא רק עליהם [-על הנמצאים בקו החזית] אלא עלינו. הסכנה מתקדמת עוד ועוד ואי אפשר עוד לידע מה יהא כאן.

“צריך אמונה שהקב”ה יעזור אבל כדי שהקב”ה יעזור צריכים אנו להראות שאנחנו מסכימים לעשות גם משהו קשה במסירות נפש עבור הקב”ה, ולכן כל אחד יקבל על עצמו עכשיו שילמד גם בזמני קשיים ויראה נפלאות בעזרת ה'”.

הגר”ד לנדו הורה להקדים את ‘זמן החורף’ בישיבות כדי להרבות בלימוד תורה בעת הזו.

עם זאת הבהיר, כי יש לעשות זאת בכפוף להנחיות הרשויות ומערכת הביטחון.

במכתב שכתב בכתב ידו, ועליו חתמו גם הגרב”ד פוברסקי והגרמ”ה הירש – נאמר: “הראוי הוא מכל הבחינות לאור המצב החמור מאד והבלתי ברור שיוקדם הזמן של החורף ביום א’ או ביום ב’ כל ישיבה לפי האפשרויות שלה, וכפוף להנחיית הרשויות”.

הגר”ד לנדו הורה גם כי אנשים נשים וטף יתמידו בימים אלו באמירת פרק צ”א מתהילים – “יושב בסתר”, ולאחר התפילות בציבור יאמרו פסוק בפסוק.

בתחילה הורה ראש הישיבה כי באסרו חג סוכות, לא יתקיימו לימודים בת”תים מחשש פיקוח נפש במקומות הלימוד ובדרכים אליהם. לגבי הימים הבאים תצא הוראה נפרדת.

גם בית דין רבני חב”ד בארץ הקודש פרסם היום, בעקבות מצב-המלחמה הקשה השורר בארץ, מכתב מיוחד לציבור עם ההנהגה הדרושה בעת-צרה זו.

בין היתר, קוראים הרבנים לקרוא פרקי תהילים, להשתתף במבצע הנחת תפילין, ללמוד שיעורי תורה ולקיים כינוסי ילדים באמצעות הזום.

מועצת חכמי התורה כתבו במכתב מיוחד על המלחמה הקשה: להתחזק בביטחון ואמונה, לפשפש במעשינו ולשוב בתשובה, להתחזק בעסק התורה ולשוב לאלתר להיכלי התורה, להרבות בתפילה ובתחנונים.

בהוראת ראשי הישיבות של הציבור הספרדי, בני הישיבות והאברכים ישובו לתלמודם לאלתר וזמן חורף יפתח ביום ב’ או ג’.

את השעה 17:00 ביום שלישי קבעו הרבנים לשעת תפילה בה יתייצבו כולם כאיש אחד, כל אחד על מקומו ובהיכל התפילה הקרוב לביתו. לתפילת רבים.

השארת תגובה