הגרב"ד פוברסקי ספד: מי יתן לנו תמורתו

בישיבת תורת דוד בבני ברק בראשות הגר"ש רביבו נערכה עצרת מספד ככלות השבעה להסתלקותו של מרן הגר"ש בעדני זצ"ל.

בהספד נשאו דברים המרא דאתרא הגר"מ בן שמעון, המשגיח הגר"ח משקובסקי, תלמידיו ומקורביו של הגר"ש בעדני הגר"מ שמואלי ר"י עטרת יואל והגר"ש יפרח ר"י שערי תשובה וחיים.

ר"י פוניבז' הגרב"ד פוברסקי היה אמור להשתתף ואף לשאת דברים ובשל חולשתו נבצר ממנו להגיע אך שלח מכתב ובו כתב כי "הגר"ש בעדני היה מכתת רגליו ברחבי העולם בכדי להקים ולחזק את מוסדות התורה ועליו בוודאי אפשר לומר מי יתן לנו תמורתו".

בסיום המכתב קורא ראש הישיבה להתחזק ולהוסיף בלימוד התורה בכדי למלא את החלל שנוצר בעולם.

השארת תגובה