סוף לתרגילי העוקץ של החברה הקבלנית

עו''ד איתן גליק, צלם תומר לשר
עו''ד איתן גליק, צלם תומר לשר

חברת בנייה אודותיה נטען כי היא מפסיקה בשיטתיות ובמגמתיות את עבודת רבים מקבלני המשנה שלה ומסרבת לשלם להם את דמי עבודתם בתואנות שונות ומשונות, כך לפחות נטען בתביעה אותו הגיש נגדה עו"ד איתן גליק, בשם חברת 'איתנים בחשמל'.
.
עו"ד גליק טען בתביעה, כי מדובר בשיטת עוקץ, שבה נוקטת חברת הבניה כלפי קבלני המשנה שלה, וזאת לאורך שנים.
.
לדברי עו"ד גליק לפני כשבע שנים חתמו חברת הבניה וחברת 'איתנים' על חוזה התקשרות, שבו התחייבה האחרונה לבצע עבודות חשמל בפרויקט בנייה בתל אביב לפי מפרט טכני מוסכם, בעלות כוללת של 560,000 ₪. כמו כן סוכם, כי כל סטייה מהמפרט תחייב אישור בכתב של חברת הבניה.
.
אלא שעל פי התביעה, מספר חודשים בטרם הושלם הפרויקט, הודיעה במפתיע חבתר הבניה לקבלן המשנה – 'איתנים', כי היא מפסיקה את עבודתה, בטענות שווא לאי עמידה בלוחות זמנים ולהתרשלות בביצוע. לדברי עו"ד גליק, בחברת 'איתנים' הופתעו מההודעה, משום שהחברה לא חרגה מלוחות הזמנים המוסכמים, ומילאה את כל התחייבויותיה ללא דופי.
.
בעקבות המחלוקת שהתגלעה בין החברות, הוחלט על פנייה בהסכמה למפקח העבודה בפרויקט, והוסכם כי קביעותיו יחייבו את שתיהן. המפקח קבע, כי על חברת הבניה לשלם ל'איתנים' סכום של כ-65 אלף שקלים בתוספת מע"מ. אך חברת הבניה סירבה לעשות כן, ולפיכך, הגיש עו"ד גליק תביעה בשם מרשתו.
.
חברת הבניה מצידה הגישה תביעת סרק שכנגד, בטענה להפסדים לכאורה שנגרמו לה כתוצאה מהתנהלותה של חברת ‘איתנים’.
.
לדברי עו"ד גליק, חברת הבניה נוהגת להחתים קבלנים על חוזים שבהם מוסכמת תמורה קבועה מראש, אך מכלילה בהם סעיף שלא מתיר ביצוע שינויים ועבודות נוספות ללא אישור בכתב ממנה. בשלב שבו נדרשות תוספות שכאלה, מפעילה חברת הבניה לחץ בלתי סביר על קבלני המשנה שלה להמשיך בעבודתם ולבצע את התוספות, תוך סירוב לתת אישור בכתב. על פי שיטה זו, בשלב מתקדם של הפרויקט, מבטלת חברת הבניה באופן חד צדדי את ההסכם עם קבלני המשנה בתואנות שווא, ושוכרת תחתם קבלני משנה חדשים להשלמת העבודה, בעלות נמוכה מהעלות המקורית המוסכמת.
.
כך עלות התוספות ההכרחיות שנעשו לשם המשך העבודה, ולא אושרו בכתב ע"י חברת הבניה, לא משולמות לקבלני המשנה שביצעו אותן – והם נושאים בהפסדים כבדים.
.
לדברי עו"ד גליק, רוב קבלני המשנה מתייאשים ולא נאבקים ב – חברת הבניה, ואילו שמעיזים להגיש תביעה נגדה, נאלצים להתמודד עם תביעה שכנגד, שבה מועלות טענות חסרות שחר, שמייקרות את עלות ניהול ההליך המשפטי.
.
את טענותיו של עו"ד גליק חיזקו עדים מטעם התביעה, שהעידו על סכסוכים רבים בין חברת הבניה לקבלני משנה שעבדו תחתיה בעבר. אחד העדים אף ציין, כי גם חברה בבעלותו תבעה את חברת הבניה בעילות דומות ובנסיבות דומות, דבר שהצביע על שיטה נלוזה לניצול קבלני משנה.
.
כבוד השופטת פנינה נויבירט מבית משפט השלום בתל אביב, פסקה לאחרונה כי על חברת הבניה לשלם ל'איתנים' סכום של 76 אלף שקלים וכן הוצאות משפט בסך 25 אלף שקלים נוספים. השופטת קבעה שיש לקבל את דו"ח המפקח עליו הסכימו הצדדים, ודחתה לחלוטין את התביעה שכנגד שהגישה הנתבעת, תוך שהיא קובעת "שלא הייתה כל הצדקה להפסקת עבודת 'איתנים' בפרויקט" .
.
לדברי עו"ד גליק הגיע הזמן שקבלנים יפסיקו לנצל את כוחם אל מול קבלני המשנה שלהם בענף הבניה, תופעה נפוצה של שימוש באותה שיטה חסרת תום לב, שנקטה חברת הבניה אל מול ‘איתנים’.
.
עו"ד איתן גליק https://www.egluck-law.com/ מתמחה בדיני הנזיקין, דיבה ולשון הרע, דיני ביטוח, דיני העבודה והדין המסחרי.

השארת תגובה