הממשלה אישרה: כהונת העומד בראשה תוגבל ל-8 שנים

אושרה בממשלה הצעתו של סגן רה"מ ושר המשפטים גדעון סער להגבלת כהונת ראש הממשלה ל-8 שנים. השר סער מסר: "המחויבות להגבלת כהונה היא חלק ממצע תקווה חדשה ונכלל גם בקווי היסוד של הממשלה. שלטון ממושך מידי מביא עימו ריכוז כוח וסכנת השחתה ולכן נכון לכלול בחוק היסוד את עקרון הגבלת הכהונה.

הגבלת כהונה במקום כהונה ללא הגבלה – מהווה עקרון חשוב בבסיס התפיסה שהשלטון יפעל לטובת האזרחים במקום למען עצמו ושרידותו. נמשיך לחזק את ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית".