הילדים נבחנו על הלכות שמיטה

תלמידי התתי"ם שקדו במשך חודשים על לימוד הלכות שמיטה מתוך ספר 'שבת הארץ' ובתום הלימוד הוזמנו למעמד מיוחד של חידון שמיטה הארצי שנערך ע"י 'המכון למצוות התלויות בארץ' בראשות הגרש"ז רווח.

המעמד התקיים בהשתתפות ראש הישיבה הגר"מ מאזוז והראשל"צ הגרש"מ עמאר.

מתוך כל התלמידים עלו עשרים תלמידים לשלב המסכם ומתוכם נבחרו עשרת המצטיינים שעלו לשלב הגמר.

עשרת המצטיינים הועלו אחר כבוד לשולחן המצטיינים ולאחר סינון נוסף על ידי חבר השופטים הועלו לשלב הסופי שלושה תלמידים בלבד.

שלושת המצטיינים נבחנו ע"י הגר"מ מאזוז והגר"ש עמאר והם הוצרכו לענות תשובה עם נימוק וטעמים.

חתן החידון היה התלמיד יוסף סימן טוב ממתיבתא עץ חיים, ותחתיו שני סגנים.

החתן קיבל ש”ס עוז והדר עם הקדשה מיוחדת מהגרש"ז רווח כשאליו מצטרפים הראש”ל וראש הישיבה.

השארת תגובה