לעצמם הם מסודרים: ועדת הכנסת אישרה הגדלת תקציבי הח"כים

ועדת הכנסת בראשות ח"כ ניר אורבך אישרה היום את המלצת הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת, להגדיל את התקציב השנתי של ח"כים החברים בוועדה לבחירת שופטים, ולאשר התאמות או שירותים לחבר כנסת שהינו מוגבל בניידות