וועדת השרים אישרה: אישה בהריון תוכל להמשיך לעבוד עצמאית

חוק הביטוח הלאומי, אוסר על נשים לעבוד בזמן תקופת הלידה וההורות. כ10% מהנשים העובדות הן עצמאיות שאינן יכולות לעמוד באיסור הגורף נוכח החובה שלהן לדאוג לפעילות שוטפות הכרוכות בניהול העסק.

מטרת החוק היא לאפשר לאותן נשים עצמאיות להמשיך ולנהל את עסקן גם במהלך תקופת הלידה וההורות עד כ40 שעות בחודש, כרבע משרה בלי לאבד את זכאותן לדמי לידה.

חהכ קרן ברק: ״החוק עושה צדק עם אוכלסיית הנשים העצמאיות בישראל, החוק יאפשר לנשים בעלות עסק עצמאי, שכל חייהם משלמות לביטוח לאומי, להמשיך ולקיים אותו, גם אם בצורה חלקית, וזאת בכדי שבתום תקופת חופשת הלידה יוכלו לחזור לעסק מתפקד ולא מתפרק. הימים שבהם אישה צריכה לבחור בין טיפול מיטבי בתינוק שלה לבין קריסת העסק שלה צריכים להיפסק. בתקופה בה אנו חיים נשים צריכות להיות זכאיות גם לנהל עסק שיפרנס את המשפחה וגם להיות אמהות טובות״.