אורייתא: 'שעות רצופות' בדרך לליז'ענסק

אורייתא בליזענסק
אורייתא בליזענסק

ביום שני פר' שמיני בשעות הצהריים נחתו למעלה ממאה ועשרים תלמידי הישיבה המצטיינים  בבודפשט שבהונגריה ובראשם רבני הישיבה שליט"א, שם החל מסע הקודש, בשיירת אוטובוסים מאורגנים עשו הם את הדרך בואכה קאליב, שם בתפילה מרגשת על ציונו הקדוש של הסב"ק רבי יצחק אייזיק מקאליב זי"ע בחרו להתחיל את מסע ההשתטחות על קברי הצדיקים.

משם הגיעו קרעסטיר'ה, שם התקיים סעודה רבתית לכבודו של אוהבן של ישראל הרה"ק רבי ישעי' ב"ר משה  זי"ע בבנין ה'גאסט הויז' שבקרעסטיר, כשסיפורי מופת מפליאים בזכותו של הצדיק מושמעים באותה שעה ע"י רבני הישיבה שליט"א, מיד לאחמ"כ בשעת חצות נערכה מעמד התפילה המרטיטה על יד הציון הק' בהתעוררות רבתית כשמהלבבות כולם פורצת תחינה ובקשה אדירה לישועת הכלל והפרט בזכות האי צדיקא וטמירא.

 

לאחר תפילת שחרית בביהמ"ד שבביתו נאווה קודש של הרה"ק מקרעסטיר זי"ע המשיכו תלמידי הישיבה בנסיעה לעבר ליסקא לציונו של הרה"ק בעל 'אך פרי תבואה' זי"ע ומשם לעבר אויהעל לציונו של הרה"ק בעל 'ישמח משה' זי"ע , שם נערכו גם מעמדי תפילה נרגשים, לאחמ"כ חצו את הגבול בדרך לפולין, שם זכו להשתטח באוהל ציונו הק' של הרה"ק בעל 'דברי חיים' מצאנז זי"ע כאשר לאחריו הסבו לסעודת-מרעים ע"י בנין הכנסת אורחים בעיירה צאנז.

בבוקרו של יום ד' לאחר תפילת שחרית זכו התלמידים להשתטח על קברו של הב"ח זי"ע בבית החיים העתיק שבקראקא, בעצם יום היארצייט כ' אדר. משם פנו לעבר ליזענסק, שם, בליל ההילולא של הרבי ר' אלימלך מליזענסק זי"ע – כ"א אדר, התקיימה סעודת ההילולא הרבתית סמוך ונראה לציון הק', במהלכה הופיע ונשא דברים נרגשים הגאון ר' אהרן שיף שליט"א גאב"ד אנטוורפן, כן השמיע מאמרותיו של בעל ההילולא הרה"ח ר' שמחה קרקובסקי שליט"א מייסד 'הכנסת אורחים-ליזענסק', בברהמ"ז נתכבד נשיא הישיבה הרבני הנגיד הרה"ח ר' צבי אריה אייכלר שליט"א, לאחמ"כ התקיים מעמד התפילה המרכזית  ע"י הציון הק' בראשות המנהל הרוחני הרה"ג ר' דוד שפר שליט"א, כשבסיום יצאו תלמידי הישיבה לחצר הציון שם זמרו ניגוני התעוררות ודביקות במשך זמן רב, בצוותא חדא ובדיבוק חברים.

ביום ה' בצהריים הגיעו התלמידים לביהכנ"ס העתיק בעיירת צאנז שם התקיימה תפילת מנחה וקריאת התורה ולאחמ"כ נסעו לכיוון הרי הזקופנה שם התקיימה שבת ההתאחדות וההתעלות.

שיאה של מסע הקודש הייתה השבת הנעלית ורבת הרושם, 'שבת התאחדות והתעלות שע"י תלמידי ישיבת אורייתא' שהתקיימה ברוב פאר והדר במלון מפואר בהרי הזקופנה בראשות פטרון ויוזם השבת נשיא הישיבה הרבני הנגיד הרה"ח ר' צבי אריה אייכלר שליט"א.

לתפילת שבת ניגש בעל המנגן העולמי הר"ר ליפא שמעלצר הי"ו שהגיע במיוחד מארה"ב לכבוד השבת, לפני כגוונא מסר נשיא הישיבה שליט"א שיחה מרתקת ומיוחדת לכבוד שבת פרה.

סעודות השבת עברו על הבחורים באנפין נהירין ובחדווה עילאית בזמירות ותשבחות לקל חי  ע"י המנהל הרוחני הרה"ג ר' דוד שפר שליט"א שרומם והעלה את המשתתפים לפסגות גבוהות במשך שעות ארוכות של עונג-הרוחות ועדן-הנפשות, בעת קריאת התורה בצפרא דשבתא קנו תלמידי הישיבה את עליית מפטיר לנשיא הישיבה הרה"ח ר' צבי אריה אייכלר שליט"א בסכום אסטרונומי של למעלה משלושים ושבעה אלף(!) דפי גמרא שיילמדו על ידם לזכותו עד חודש אדר תשפ"ג.

במוצאי שבת, לאחר רעווא דרעווין והבדלה התקיימה מעמד שכולו התעוררות בהשתתפות רבני ותלמידי הישיבה כשהר"ר ליפא שמעלצר הי"ו  משמיע גרעמאן מיוחד ומרגש בו הוא מסכם את השבת ומרומם את הלבבות בכיסופין ובהתעלות, לאחר סעודת מלווה מלכה ערוכה ומפוארת נערכו ריקודי שמחה לקול צלילי שיר וזמר במשך שעות ארוכות, בגיל ובחדווה, עד אור הבוקר.

ביום ראשון הגיעו תלמידי הישיבה להשתטח על ציונו של בעל ה'חתם סופר' זי"ע, שם ננעלו ברגעי תפילה והתעוררות כבירה, מסע ההשטחות על קברי הצדיקים זי"ע באירופה ע"י תלמידי ישבת 'אורייתא', משם נסעו הבחורים לשדה התעופה בבודפשט שבהונגריה, ספונים וספוגים במאות קבלות טובות, רגעי פז וחיזוק ובאוצרות קדושה נעלים, בדרכם חזרה לארץ הקודש, לאחר המסע המרומם שהשאיר עליהם חותם עז בל יימחה.

תלמידי הישיבה לא שכחו להודות מקרב ליבם למייסד הישיבה ומנהלה הרוחני הרה"ג ר' דוד שפר שליט"א ולמנהל הישיבה הר"ר יודל ווגשל הי"ו ואיתו עימו יו"ר ההנהלה העסקן הרה"ח ר' יעקב ברגר הי"ו על הפקת מסע הקודש כולו בטוב טעם ודעת ואשר הוכתר בסייעתא דשמיא בהצלחה רבה.

השארת תגובה