רפורמת בריאות הנפש של ליצמן, נכנסת לתוקף

מעתה ניתן לפנות לרופא המשפחה או למוקד קופת החולים על מנת לקבל טיפול נפשי ● הטיפוליפ הכלולים בסל הבריאות: אבחון והערכה, ייעוץ וטיפול, התערבות במשברים, מעקב, תמיכה וביקורי בית

בריאות הנפש
בריאות הנפש

היום (רביעי) תיכנס לתוקפה רפורמה בתחום בריאות הנפש של סגן שר הבריאות ח"כ יעקב ליצמן. לפי התכנית, האחריות לבטח את שירותי בריאות הנפש תועבר ממשרד הבריאות לקופות החולים. משמעות המהלך עבור הציבור היא יצירת כתובת מעשית אחת לאספקת כל שירותי הבריאות, הן של הגוף והן של הנפש – קופות החולים.

השינויים המרכזיים של הרפורמה: מעתה ניתן לפנות לרופא המשפחה או למוקד קופת החולים על מנת לקבל טיפול נפשי. כמו כן, הטיפול יינתן במרפאות בריאות נפש של קופות החולים, בנוסף למרפאות משרד הבריאות או מרפאות נוספות שעמן התקשרה הקופה. בנוסף, קופות החולים יוכלו להציע שירות על ידי מטפלים עצמאיים, שלא במרפאה לבריאות הנפש, בהתאם להפניית קופת החולים שאליה שייכים.

ברפורמה פורצת הדרך ייכללו בסל הביטוח של הקופה שירותי אשפוז פסיכיאטרי בבתי חולים פסיכיאטריים או במחלקות פסיכיאטריות בבתי חולים כלליים וכן שירותי המרפאה שלהלן:

שירותי אבחון, הערכה, ייעוץ וטיפול פסיכותרפי, התערבות במשברים, טיפול אישי, משפחתי או קבוצתי, מעקב, תמיכה וביקורי בית במידת הצורך.

טיפול יום במרפאה.

מתן חוות דעת פסיכיאטרית או תעודה רפואית על מבוטח, לאחר בדיקה במרפאה, על פי הוראת פסיכיאטר מחוזי או על פי צו בית משפט בהליך פלילי, לפי חוק טיפול בחולי נפש.

שירות למבוטח המקבל שירות במרפאה לצורך סיוע בהגשת בקשות לוועדת שיקום אזורית לפי חוק שיקום נכי נפש ובכלל זה הכנת חוות דעת לוועדה.

לאחר העברת האחריות לקופות החולים יועבר מידע באופן סדיר ממסגרות הטיפול לקופות החולים, כמקובל וכנהוג בכל תחומי הרפואה והטיפול שבאחריות קופות החולים, אשר מחויבות לכל כללי הסודיות והפרטיות של המבוטחים שלהן, בהתאם לכללי החיסיון של מידע רפואי בישראל.

על פי ליצמן, אם מטופל אינו מעוניין שמידע על אודותיו יעבור לקופת החולים – עליו לבקש זאת. אך עליו לקחת בחשבון כי אי-העברת המידע עשויה לפגוע באפשרותו של המטופל להמשיך ולקבל טיפול באותה מסגרת טיפולית לאחר כניסת הרפורמה לתוקפה.

השארת תגובה