בשל הפיגועים: רמת הכוננות הגבוהה ביותר

לאחר הפיגוע הערב בבני ברקף כהמשך לשורת הפיגועים בתקופה האחרונה – מגן דוד אדום העלה את רמת הכוננות לרמה ד׳ – הגבוהה ביותר