הגרי"ג אדלשטיין: להוסיף תורה, יראת שמים

ראש הישיבה, מרן הגרי"ג אדלשטיין מסר שיחת חיזוק הערב לאחר הפיגוע הקשה בבני ברק • "כל יהודי יש לו חיובים, מה שהוא יכול להוסיף תורה, להוסיף יראת שמים, מידות טובות, עסק בספרי המוסר"

ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א הערב בשיחתו בכאב על הפיגועים האחרונים והמצב בארץ ישראל: יהודים הרוגים יש, אחד תלמיד חכם הרוג, מה זה? יש תפילה ראה בעניינו, מה פתאום זה קרה, יכול להיות שרבי חיים נפטר אז חסר זכויות, צדיק אבד. מה אנחנו חייבים לעשות, מה חיזוק צריך להתחזק, על שלושה דברים העולם עומד, תורה עבודה וגמילות חסדים. כל אחד, לא משנה, אדם עוסק בפרנסה, לא עוסק, כל יהודי יש לו חיובים, מה שהוא יכול להוסיף תורה, להוסיף יראת שמים, מידות טובות, עסק בספרי המוסר.

יש גמרא "חשוב את לאתפוסי אדרא", מי שהוא אדם חשוב הוא זוכה להיות המשפיע זכויות על עם ישראל, יש דין בצדיקים, זה מוסיף יראת שמים לציבור, הצדיק לא מפסיד מזה, הוא זוכה, צדיקים נתפסין בעוון הדור כדי לזכות את הדור, החשיבות שלו נותנת לו את הזכות לאתפוסי אדרא כדי לזכות את הדור.

השארת תגובה