למכירה: סידור התפילה של בבא סאלי ושל בבא מאיר

התרגשות בעולם התורה: סידור התפילה האישי של סידנא בבא סאלי ושל בנו בבא מאיר מוצע למכירה פומבית

 

נחשף לראשונה "כרך הסליחות" האישי וסידור התפילה לחודש אלול של גדול מקובלי הדורות האדמו"ר רבי ישראל אבוחצירא, בו נהג לשפוך את ליבו לפני ה' בימים המסוגלים ביותר בשנה, בהם נוהגים להרבות בתעניות ובתפילות.

הפריט המרגש הנדיר והייחודי מוצע כעת למכירה פומבית בבית המכירות הפומביות Winner'S (ווינרס) בירושלים. המכירה תתקיים ביום שני, 2.5.22 בשעה 18:00.

מדובר על מכירה פומבית מספר 135 ובה עומדים למכירה גם דפוסי סלאוויטא וזיטומיר, חסידות, חפצי צדיקים, קמיעות, ספרי סגולה, כתבי יד, מכתבים, חב"ד וספרים נדירים.

מתוך הסידור זה עבד הבאבא סאלי את עבודתו הנוראה בימים הנוראים, החל מתיקון חצות-הלילה, הסליחות באשמורת הבוקר ותפילת שחרית. לאחר הבבא סאלי היה הסידור רכושו של בנו ממשיך דרכו סידנא בבא מאיר, שגדולי דורו העידו שאלמלא נפטר בחיי אביו, ייתכן שהיה עובר אותו בגדולתו.

חותמות הבעלות, החתימות והרישומים שעל דפי הסידור בכתב יד קדשם של הצדיקים לבית אבוחצירא, כמו נוטלים אותנו טפח מעל הקרקע, למסע מעבר למקום ולזמן, בתחנות אותן עבר הכרך הקדוש שלפנינו בערבות מרוקו, מתאפילאלת לארפוד ומשם לארץ ישראל.

הסידור ליווה את בבא סאלי שנים רבות מאוד, החל מצעירותו המוקדמת (הסידור נדפס שתים עשרה שנה לפני הולדתו), באותן שנים נוראות הוד בהן לפי המסורת המרוקאית, היה יושב סגור ומסוגר בעליית הגג יחד עם בנו בבא מאיר, בשמירת עיניים קיצונית, בלא לראות נפש חיה וכך עלו ונתעלו כרשב"י ובנו.

בשלב מסוים, ברישומים שבספר לא מופיע התאריך המדויק, אולם היה זה כבר כאשר בבא סאלי היה בשיא גדולתו וכבר העמיד תלמידים רבים, אז העניק בבא סאלי את הסידור במתנה לתלמידו הקרוב ושליח הציבור שלו רבי מסעוד מלול, אשר השאיר על הספר את חותמו באמצעות רישום בעלות נכבד: "ליקב"ה [-לשם יחוד קב"ה ושכינתיה] בינ"ו [-בשם ה' נעשה ונצליח] עמ"י [עזרי מעם ה'] עש"ו [עושה שמים וארץ] הצעיר אני ע"ה [-עבד ה'] ב"ה [-ברוך ה'] מסעוד מלול הסופר ס"ט [-סין טין – עפר ואפר]. בספר 'ישראל סבא קדישא' (ירושלים תש"פ; עמ' 102-3), מובא באריכות כיצד החל רבי מסעוד מלול לשמש כשליח הציבור של בבא סאלי עוד במרוקו, בתיווכו של בבא חאקי. תפקיד בו שימש לאחר מכן עוד שנים רבות.

אך בכך עדיין לא תם סדר מסעותיו של הכרך הקדוש. בנו של בבא סאלי, קודש הקודשים רבי מאיר אבוחצירא, שנפשו איוותה את הסידור המקודש בכל מיני קדושות, בו התפללו אבותיו הקדושים בימים הנוראים, ומי כהבבא מאיר שידע להעריך את גודל הקדושה הטמונה בדפים הספוגים בדמעות צדיקי השושלת, ומי כמוהו ידע בדיוק את ההיסטוריה המדויקת של כרך הסליחות המקודש שלפנינו, מי התפלל בו ומי הם כותבי ההגהות הקבליות החקוקות בדיו על דפיו.

לכן, ביקש בבא מאיר מרבי מסעוד מלול להחליף עמו את הסידור הקדוש שלפנינו בספר אחר שאינו מפרטו בשמו. בבא מאיר אף דאג לכתוב זאת במפורש על דפי הסידור, בעצם כתב יד קדשו, מתחת לחתימת הבעלות של רבי מסעוד וז"ל: "לה' הארץ ומלואה, חזר בחו"ל והחליף לי הספה"ק הלזה בספר אחר במקומו, ע"ה מאיר אבוחצירא ס"ט".

לאורך הסידור הגהות קבליות, רובן בכתיבה מזרחית. ההגהות אינן חתומות ולא נודע מי מצדיקי השושלת כתבם. כמו כן לאורך הסידור כולו סימני שימוש ודפדוף ועשרות מכתמי דמעות קודשם של צדיקי שושלת אביחצירא. אין מדובר בכתמים שבדיעבד יכולים להיחשב גם כדמעות. מדובר בנטפי דמעה צהבהבים וברורים שאינם משתמעים לשתי פנים. מרגש ומרטיט לראות היכן מתרכזים ומתרבים הדמעות – כמו להביט בפניהם של המקובלים בעורכם תיקון חצות או לעמוד לידם בשעת תפילתם.

לדוגמה, בתיקון חצות, במזמור 'למנצח בנגינות', נטפי דמעה, ובסמוך לו במזמור למנצח בבוא נתן הנביא וכו' שוב נטפי דמעה. בהמשך התיקון חצות, אותו נוהגים לקרוא לאור הנר, מופיעים כמה נטיפי חֵלֶב. לאחר מכן, בברכות הראשונות בתפילת שמונה עשרה, הדף סוער מכתמים שונים ומשונים. גם בברכת חונן הדעת ובשיר של יום מופיעים סימני דמעות וכן בתפילות שלאחר שמונה עשרה, המכונות בפי המקובלים "ירידת השפע".

מרטיט במיוחד בשער ה'ווידוי הגדול', בו כל עבירה מתפרסת על פני כחצי עמוד, שוב ניכרים בדפי הסידור סימני דמעה רבים, אולם רק בחלק מהעבירות. אין כל ספק בכך שעבירותיהם של צדיקים יסודי עולם אלו הינן יותר ממצוות עבורנו, אך מרטיט לראות באלו עבירות הורידו הצדיקים כנחל דמעות ובאלו עבירות נותר הדף חלק – כאן דומיה תהילה.

לפנינו סידור תפילה קדוש ונדיר שלא נראה כמותו מעולם, הסידור ששימש בימים המסוגלים ביותר בשנה, בחודשי אלול, לאורך שנים, לפחות שניים מענקי שושלת אבוחצירא החתומים על גביו, סידנא בבא סאלי ובנו בבא מאיר.

סידור מלא בחתימות וברישומים בידי קדשם של צדיקי השושלת, המעידים על בעלותם על הספר ועל חשיבותו הרבה. זאת מלבד הסגולה העצומה הטמונה בכתב יד קדשם של צדיקי הדורות, בפרט כאשר הוא מופיע על גבי סידור תפילה וסליחות, כסגולה לקבלת התפילות, כידוע.

סידור התפילה האישי של סידנא בבא סאלי ושל בנו בבא מאיר

 לצפייה בסידור:

 

 

השארת תגובה