בהונגריה: האדמו"ר התפלל עבור יהודי אוקראינה

בסימן המתיחות הביטחונית באוקראינה התקיים מסע הקודש של קהילת קאליב בראשות כ"ק האדמור מקאליב לעיירה קאליב בהונגריה

האדמו"ר מקאליב במסע
האדמו"ר מקאליב במסע

הדי המטוסים ורעש המלחמה, נשמעו היטב גם בצד ההונגרי של הגבול בכל המרחב הסמוך לגבול עם אוקראינה. בתקופה שלפני השואה, התגוררו באזור עשרות אלפי יהודים. אחת העיירות הידועות באזור, היא העיירה קאליב, שבה טמון מייסד חסידות קאליב הרה"ק רבי יצחק אייזק מקאליב זיע"א. אל העיירה הגיע השבוע מסע הקודש של קהילת קאליב בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א, לציין את יום ההילולא של מייסד החסידות שנודע בכינוי 'הרועה הנאמן' והוא גם  יום פטירת משה רבינו ע"ה ז' באדר.

במעמד התפילה הזכירו המשתתפים, את צרתם של ישראל שחלקם נתונים בה ממש מעבר לגבול באוקראינה. לאחר מכן שוררו החסידים ביחד עם כ"ק האדמו"ר שליט"א, את הניגונים המיוחסים לבעל ההילולא.

בשבת קודש שבתו החסידים סמוך ונראה לציונו של הרה"ק רבי ישעיה מקרעסטיר. במוצאי שבת במעמד רב רושם עורר הרבי בבכיה על גלותם של נמלטי אוקראינה ועל הגזירות הנוראות בארץ הקודש.  "רבש"ע" זעק הרבי "יהודים בכל העולם נאנקים בגלות, הם חיים בצער ובדחקות. הם זקוקים לבריאות ונחת מהילדים, וכמובן גם לפרנסה ושפע. למה הם צריכים שפע? כדי לחנך את ילדיהם בדרך התורה, כדי שיוכלו לעבוד אותך ביישוב הדעת, כדי שיתאפשר להם לעזור לאחרים.  אנחנו פושטים את ידינו כילדים קטנים שמתחננים על נפשם, ואתה תחוס עלינו ותשמח אותנו גם אנו לא ראויים לכך. כי לילד רעב אי אפשר לסרב".

השארת תגובה