בני ברק: רחוב חזון אי"ש נחסם לתנועה משעה זו

רחוב חזון איש יסגר הלילה לתנועה החל מהשעה 22:00 בלילה ואילך. בין הרחובות נחמיה ועד עזרא, כלל הרכבים שיחנו על הציר יגררו התושבים מתבקשים לפנות את רכביהם מציר בטווח הזמן המידי