נותנים כבוד: חוגגים עשור לאורייתא

לקראת ימי הפורים יוצאים בהנהלת הישיבה בקריאה מיוחדת לכל אחד לחתום על הוראת קבע חודשית בסך עשרה שקלים בלבד • מאחורי הקלעים של הקמפיין המהפכני

אורייתא
אורייתא

לפני כעשר שנים הונחה הפנינה הזוהרת בכתר הישיבות בארה"ק הלא היא ישיבת 'אורייתא' הנודעת שבירושלים עיה"ק, הישיבה שמיד עם פתיחתה בסייעתא דשמיא עצומה היוותה אבן דרך לכלל בחורי הקיבוץ מכל קצוות תבל. כינון הישיבה באותם ימים, היה כמים קרים על נפש עייפה להמוני בחורים משמנה ומסלתה של עולם הישיבות אשר נמצאים בשנות הקיבוץ לחייהם כשלראשונה נפתחה ישיבה מצויינת במיוחד לבחורים יקרים אלו למען יוכלו להוסיף ולשקוד על דלתי תורה ולהתעלות בשקידתה ובהתמדתה במסגרת המתאימה להם עד שיבנו בית נאמן בישראל בשעטומ"צ.

כבר בימיה הראשונים קנתה הישיבה שם טוב כאשר מפה לפה עברה השמועה על עשרות בחורים בגילאי הקיבוץ השקועים בעולמה של תורה בשמחה ובאהבה, מתוך אחוות רעים ודיבוק חברים, באווירה מרוממת ואפופת חדוות-חיים וצהלת-פנים תחת חסותם של צוות רבני הישיבה הרבנים הגאונים שליט"א.

הדים רבים יצאו למקום תורה קדוש זה, ספינת הדגל של ישיבות הקיבוץ בארץ ובכל רחבי העולם היהודי כאשר הצלחתה הכובשת של ישיבת 'אורייתא' פתחה את הדרך לעוד ועוד ישיבות קיבוץ אשר נתייסדו ב"ה לבחורים חשובים אלו.

עם הזמן כאשר רבים וטובים נתדפקו על שערי הישיבה ברצותם להצטרף ללגיון מובחר זה, נתרבו ספסלי דבי מדרשא במאות בחורים מצויינים ושקדנים אשר ממלאים את היכל הישיבה עד אפס מקום ומפכים בו קול תורה ערב הספוג בחדוותא דאוריית"א אשר משתפך בנעימה עד למרחוק.

כעת, לקראת ימי הפורים הבעל"ט ובמלאות עשור שנים של הרבצת תורה ויראה בין כותלי מקום קדוש זו ובפרט כאשר הוצאות אחזקת הישיבה עולות מיום ליום ומשתרגות כאבן שאין לה הופכין על צווארי ההנהלה הגשמית, יוצאים בישיבת 'אורייתא' במגבית מיוחדת כאשר קריאה של חיבה מושמעת בזאת לאחינו בני ישראל בכל מקום שהם להצטרף למעגל השותפים של הישיבה הק' בהוראת קבע חודשית ע"ס עשר ₪ בלבד ובכך לזכות להיות חלק פעיל בהמשך פריחתה ושגשוגה של מוסד נאדר בקודש זה המהווה יהלום בוהק וחיוני-ביותר בשרשרת עולם הישיבות החסידי.

בברכת ובעידוד מרנן ורבנן שרי התורה והחסידות שליט"א, המלווים את הישיבה בכל ימות השנה, יתאפשר לכלל ישראל לקחת חלק ושותפות במקום התורה הייחודי באמצעות הוראת קבע של 10 ₪ בלבד, כאשר משתתפי המגבית זוכים בזכות הנדירה – בזכות לימוד התורה של חברותא בהיכל הישיבה יום אחד בחודש.

בישיבת אורייתא מסבירים על מאחורי הקלעים של המגבית הייחודית: "החודש קראנו את פרשת שקלים, כל יהודי נתן את החלק האישי שלו במשכן בתרומה של מחצית השקל, לא יותר, אבל כך הוא נתן את החיבור שלו למקום לשכינה. כך אנחנו עושים גם במקרה של אורייתא, כל אחד הרי רוצה להתחבר לקודשא בריך היא ואורייתא ואין מקום טוב יותר מאשר ישיבת אורייתא, כמו במשכן גם כאן החיבור הוא באמצעות סכום סמלי של 10 ₪ שמסמל את החיבור וההזדהות עם התורה הקדושה". נותנים כבוד לתורה, מתחברים לאורייתא.

השארת תגובה