לְבָבִי לִרְצוֹנְךָ: מתגייסים לסייע לפרמישלאן

בחצר הקודש פרמישלאן יוצאים למבצע בזק בן פחות מיומיים: מתגייסים לסייע בבור התקציבי של מוסדות התורה – כשכל אחד תורם מעט מיכולתו הסכום נאגר בתוך שעות

חנוכת בית המדרש פרמישלאן בביתר עילית, צילום אלי סגל (14)
חנוכת בית המדרש פרמישלאן בביתר עילית, צילום אלי סגל (14)

חצר הקודש פרמישלאן ציינה לאחרונה שלושים שנות פעילות רוחנית חסידית ברוכה מאז כינונה כפינת יקרת בצפונה של העיר.

בזאת חנוכה תשמ"ט חנך כ"ק מרן אדמו"ר מפרמישלאן שליט"א את בית מדרשו בשכונת פרדס כץ שהייתה עד אז מדבר ליהדות ושממה רוחנית.

הסיבה שדווקא מקום זה נבחר היא מפאת חפצו של הרבי ללכת בדרך אבותיו הק' ולהעדיף ארץ לא זרועה על פני מקום שכבר יש בו תורה ואידישקייט. פרדס כץ הייתה שכונה מוזנחת מבחינה רוחנית, וכר נרחב לקירוב והשכנת אור של תורה וחסידות.

הקשיים היו רבים ועצומים. הרבי השתכן בבית מדרש שהיה חלק מבית ישן ועלוב ששוּפץ ולא וויתר על התפילות והשולחנות הטהורים בנוסח אבותיו. יהודים מהאזור היו מגיעים, לצד יהודים שנקשרו והגיעו מתוך בני ברק ומרחבי הארץ. הגעתו של הרבי לפרדס כץ התפרסמה במהירות כמי שממשיך בדרך אבותיו ומקבל יהודים לעצה וברכה ומוסד הקוויטלאך שהחל אז הפך להמוני עד היום הזה. בית המדרש הקטן והצר הורחב ושופץ במשך השנים כמה פעמים והוא משמש היום כהיכל לתורה ולתפילה בימות החול. בשבתות ומועדים, ברוב עם הדרת מלך, מתכנסים החסידים בראשות הרבי שליט"א לתפילות ולטיש'ן בבית המדרש הגדול שבקריית פרמישלאן ובהיכל החדש הסמוך אליו.

תקופה קצרה לאחר שהחלה חצר הקודש פרמישלאן לפרוח הוקמו שרשרת בניני המגורים למשפחת החסידות ובמקביל פתח כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א את ישיבת 'שערי דוד', כוללי אברכים ולאחר מכן את התלמוד תורה לבנים 'בני אחים', גני הילדות 'בית רחל' ובית הספר לבנות 'בת רא"ם'. במערכת החינוך של חסידות פרמישלאן מתחנכים כיום מאות תלמידים ברמה לימודית וחינוכית גבוהה ובשימת לב לכל נפש באשר היא. הלימודים הם בשפת האידיש, 'מאמע לשון', וברוח חסידית שורשית.

והנה לאחר כשלושים שנה, אפשר לראות במוחש כי הזורעים בדמעה ברינה יקצורו. הפירות שניטעו בעמל ויזע ניכרים בכל פינה. קריה נאמנה, מוסדות תורה וחסד, ואווירת קדושה ואחווה אופפת כל אבן וכל בנין.

אין צורך להרחיק נדוד לשנים ההם, אפשר אף להביט ממש כמה שנים לאחור, ואפילו רק בשנה שחלפה, ולראות כי ההתחדשות התמידית מלווה את חצר הקודש מדי יום ביומו. עוד אפשרויות מגורים לאברכים ומשפחות החושקות לחסות ולגור בצל הקודש, עוד כיתות לימוד, עוד תעודות הוראה לאברכים מצטיינים, כששאיפותיו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א – כמו אז, כך תמיד – להתחדש, להתרחב ולתת את כל הכלים לכל אחד.

זהו רצונו, אלו כל מאוויו. "הבו לה' כבוד שמו"! שרשרת הנהגות והדרכות לבני עליה, למען קהילתינו הקדושה וכל החפצים לחסות בצל הקודש, לשאוף לטוב, בין אדם למקום ובין אדם לחבירו.

דא עקא, מאין ירק זה חי? ב"ה רשימת המוסדות הולכת וגדלה, תלמוד תורה, גנים ובית ספר לבנות, ישיבה וכולל וכל מפעלי החסד. וקמח הוא נצרך עבור תורה…

ועכשיו, זו ההזדמנות של כל אחד ואחד המחובר בלב ונפש אל הקודש, להיחלץ חושים ולומר בקול גדול: נותן אני את לבבי לרצונך! אעשה כל שביכולתי לעשות רצונך, להגדיל ולהרבות את קול התורה והחסד, להאדיר ולייפות שם "פרמישלאן"! "הבו לה' כבוד שמו"!

וע"י נדבת ליבנו נזכה לברכת הקודש "בכל יום, בכל תפילה, מעתיר ומתפלל אני עליי ועל בני ביתי וגם עבור אלו מאנ"ש המסורים, אלו שחם ליבם בקרבם עבור המקום, שיפרח באיכות ובכמות, ברוחניות ובגשמיות. זו היא מידה של הכרת הטוב, כי כמים פנים אל פנים ולב מרגיש לב. אני מזכירם לטובה בכל עת, שיפתחו להם שערי שמים, שיאיר מזלם ויצליחו".

התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

סליקת הכספים בשקלים באמצעות עמותת קרן אור למשפחה

ע.ר. 580520849  כתובת: אברבנאל 9 ב"ב טלפון: 03-6169119

השארת תגובה