גלריה: גדולי ישראל כתבו בספר התורה של 'בית דוד'

ועתה כתבו לכם: לקראת מעמד הכנסת ספר תורה לישיבת "בית דוד" בירושלים, עלו ובאו ראש הישיבה הגאון רבי אברהם ויזנפלד שליט"א, מנהלי הישיבה הרב חיים מאיר דושינסקי והרב ישראל גרינברג, עם צוות הישיבה הרוחני והגשמי, יחד עם בחורי הישיבה – אל מעונם של מרנן ורבנן גדולי התורה שליט"א בירושלים ובני ברק, למעמד כתיבת אותיות לגומרה של תורה.

ראשי הישיבה עם סופר הסת"ם נכנסו אל לשכתו של הראשל"צ ורבה של ירושלים, הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א, משם המשיכו למעונו של ראש ישיבת "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א. מעמד מרטיט בשירה מרגשת של המנגינה הידועה "תורה הקדושה התחננני בבקשה" נערך במעון קדשו של הגאון הצדיק רבי שמעון בוסו שליט"א, נכדו של סידנא באבא סאלי זיע"א, בסיומו כתב אות בספר התורה.

בישיבת מיר התקבלו ראשי הישיבה ובחוריה באהדה על ידי ראש הישיבה וחבר מועצת גדולי התורה הגאון הגדול רבי אליעזר יהודה פינקל שליט"א וכן בחדרו של המשגיח הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל שליט"א, שכתבו אף הם אות בספר התורה של הישיבה.

בשעות אחר הצהריים נכנסו למעונו של ראש ישיבת המקובלים "אהבת שלום" הגאון הצדיק רבי יעקב הלל שליט"א שהושיב סביב השולחן את עשרות הבחורים וערך את מעמד כתיבת האותיות ברגש רב. בהמשך עלו למעונו של הגאון רבי עזריאל אויערבאך שליט"א, רבה של בית גן ומפוסקי דורנו, שכתב אות בספר התורה והאריך בשיחה חינוכית עם ראש הישיבה הרב ויזנפלד שליט"א.

לשיאם הגיעו המעמדים במעונם של מרנן ורבנן שליט"א שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א וראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א, אל מעונם עלו ראש הישיבה והבחורים וזכו לברכות קודש והדרכה. שמחה מיוחדת הייתה בבית מדרשו של הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א, שפיזז לכבוד התורה עם בחורי הישיבה והצוות, גם במעונו של המשפיע הדגול הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א זכו הבחורים לרגעים של קרבת אלוקים וכן בכולל בראשות חבר מועצת חכמי התורה הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א.

בהמשך עלו לגבעת ישיבת סלבודקא, שם נכנסו למעונם של ראשי הישיבה הגאון הגדול רבי משה הלל הירש שליט"א והגאון הגדול רבי דוב לנדו שליט"א שכתבו אות בספר התורה. משם המשיכו לגבעת הישיבה להיכל ישיבת פוניבז' ונכנסו למעונו של נשיא ישיבת פוניבז' הגר"א כהנמן שליט"א שכתב אות בספר התורה.

ישיבת "בית דוד" בירושלים היא ישיבה לבחורים תושבי חו"ל, בדגש על ארה"ב. הישיבה מאופיינת בגישה ייחודית המעניקה לכל בחור את מקומו בעולם התורה, כל אחד לפום שיעורא דיליה, בהכוונה צמודה של ראש הישיבה הגאון רבי אברהם ויזנפלד שליט"א ובניהולם המסור של הרב ישראל גרינברג והרב חיים מאיר דושינסקי.

בשנים שחלפו מאז הקמתה זכתה הישיבה להיות בית לעשרות רבות של בחורים, שאילולא "בית דוד" עלולים היו לחיות כיום ללא זיק של יהדות חלילה. אודות לחיבור שמצאו לבורא עולם בישיבה, הם שבו מחדש לעולם הרוחני ובונים קומה תורנית נאותה לעצמם כיום ולהמשך חייהם בעולם המעשה.

הנהלת הישיבה זוכה להכוונה צמודה ותמיכה ממרנן ורבנן ראשי הישיבות גדולי התורה שליט"א, המחבבים מאוד את ראש הישיבה הגאון רבי אברהם ויזנפלד שליט"א, המתייעץ עמם רבות בענייני חינוך והדרכה.

זכו בחורי הישיבה והנהלתה לעידוד וחיזוק ממרנן ורבנן ראשי הישיבות ומרביצי התורה שליט"א בארץ הקודש.

 

השארת תגובה