ועדת הכספים אישרה שורה של הקלות על שוק ההון‎

לצורך הגברת הפעילות בבורסה: ועדת הכספים אישרה שורה של הקלות על שוק ההון ● גפני בירך על קידום ההקלות ואמר, כי "יש לפעול ככל הניתן להגברת הפעילות בשוק ההון הישראלי, מה שעתיד לחזק את המשק ולהגביר את הצמיחה"

ח"כ משה גפני בועדת הכספים. צילום ארכיון
ח"כ משה גפני בועדת הכספים. צילום ארכיון

ועדת הכספים אישרה הבוקר (ד') שורה של הקלות שנועדו להקל על החברות הפועלות בשוק ההון וזאת כחלק מהניסיון לעודד יותר פעילות בבורסה ובשוק בכלל, שבשנים האחרונות סובלים משפל. ההקלות במסגרת תקנות שהניחה רשות ניירות ערך על שולחן ועדת הכספים והן חלק מניסיון לקחת מספר צעדים לאחור, לאחר החמרה משמעותית ברגולציה על שוק ההון, שכאמור בשנים האחרונות הובילו לירידה בהיקפי הפעילות בשוק.

מבין ההקלות: הקלות בדיווחים בהם מחויבות החברות, בעניין המועדים, דיווחים אודות שינויים בהחזקות של בעלי עניין, דיווחים אודות משא ומתן ועיכוב פרסום וביטול דיווחים שלגביהם ניתן דיווח מקביל. בנוסף, מספר הקלות בכל הנוגע לעדכון ושכלול אופני הצעת ניירות ערך לציבור. יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני (יהדות התורה) בירך את אנשי רשות ניירות ערך על קידום ההקלות ואמר, כי "יש לפעול ככל הניתן להגברת הפעילות בשוק ההון הישראלי, מה שעתיד לחזק את המשק ולהגביר את הצמיחה".

הקלה שאושרה בנושאי הדיווח, קשורה למועד הדיווח המיידי שבו מחויבות עד היום החברות, כחלק מחובת תאגידים בשוק לפעול בשקיפות כלפי ציבור המשקיעים ובזמן אמת, על-מנת להבטיח מסחר תקין ושוויוני בבורסה. הדיווח המיידי חייב להינתן תוך זמן קצר ביותר ממועד התרחשות אירוע כלשהו או שינוי בתאגיד או בחברה, וזאת בין היתר, מתוך מגמה להבטיח שוויון בין המשקיעים ומניעת פערי מידע בין אנשי פנים בתאגיד לבין כלל הציבור כך למשל, אם נודע לתאגיד על שינוי כלשהו עד השעה 09:30 בבוקר של יום עסקים, הוא מחויב לדווח עד צהרי אותו יום ואם לאחר מכן, אזי החיוב בדיווח עד לתחילת יום העסקים העוקב. הסדר זה יוצר מצבים שבהם פרק הזמן להיערכות לגיבושו ולפרסומו של הדיווח המיידי הוא קצר מאוד ועלול לפגוע באיכות הדיווח ובבקרה על האמור בו. במיוחד נכון הדבר כאשר האירוע המדובר מתרחש בשעה מאוחרת באופן שלא מותיר די זמן לעבודה סבירה להיערכות לדיווח.

ההקלה שאושרה בעניין זה מאפשרת דיווח מיידי על אירוע שנודע לאחר השעה 17:00 להיות מוגש עד השעה 13:00 ביום העסקים העוקב. הדבר יאפשר פרק זמן סביר לשיפור איכות הדיווח ומניעת עבודה מעבר לשעות המקובלות. עוד הדבר ייקל על חברות הפועלות בחו"ל.

 

בדיווח של שינוי הנוגע לבעל עניין או נושאי משרה בתאגיד המחויב בדיווח לציבור וכן על המחיר לפיו נעשה השינוי, דבר המשמש איתות לציבור המשקיעים על מצב התאגיד, מעתה החובה תחול לא על כל שינוי אלא רק על שינוי מרף מצטבר של החזקות שעשוי להעיד על התרחשות או על החלטות מהותיות. הדיווח ימשיך להתקיים אך רק מרף משמעותי, וזאת כחלק משגרת הדיווחים על בעלי עניין פנים-ארגוניים, כך שלא ינוצל מידע פנימי של החברה תוך יתרון על כלל המשקיעים. בנוסף, תאגיד יחוייב בדו"ח מצבה רבעוני ולא חודשי כפי שהיה נהוג עד היום.

הקלה נוספת נוגעת לחובת הדיווח המיידי על כל משא ומתן על הסכם מהותי של החברה שיש בו כדי להשפיע על החלטות המשקיעים. מעתה, חובת הדיווח תהיה עד חמישה ימים לפני ההצעה לציבור של אפיקי השקעות ולא מיידית. מטרת התיקון לאפשר לתאגיד לעכב דיווח או פרסום שעלול למנוע את השלמת העסקה או להרע באופן ניכר את תנאיה.

השארת תגובה