[banners_zone id=40]

אסון מירון: 13 דפים שיחוללו את המהפך

13 דפים אותם כתב הרשב"י ובהם ריכז את הסודות • גדולי ישראל בעבר ובהווה: גם מי שאינו מבין וקורא – מביא את הגאולה וניצול מכל פגע • המערכה לזכר הרוגי מירון

מלווה_מלכה_במירון-54
מלווה_מלכה_במירון-54

בפחות משלושה שקלים תוכלו להביא את המהפך האמיתי ולהינצל מכל גזירות קשות. מכל פגע ומחלה וכל צרה וצורה.

במסגרת היוזמה להנציח את זכרם של 45 הקורבנות של אסון מירון, יזם ארגון אהבת הרשב"י הקמה של כולל אברכים שיעסקו בלימוד הזוהר הקדוש ובספרא דצניעותא, בכל שעות היום והלילה ובכל ימות השבוע במשמרות, לזכרם של הנספים.

אודות חשיבות הלימוד בספרא דצניעותא כבר האריכו גדולי הדורות זצ"ל ויבלח"א, וכפי שאמר המקובל הגאון רבי ניסים פרץ זצ"ל בשמו של הגאון מווילנא זיע"א שלימוד של דף אחד בספרא דצניעותא שקול כלימוד של עשרה דפים בזוהר הקדוש.

לדברי הגאון מווילנא, הרי שכל מילה בספרא דצניעותא שקולה כעשרה דפים מתוך הזוהר הקדוש. בחשבון פשוט שספרא דצניעותא מכיל 2.678 מילים – הרי שמדובר בשווה ערך ללימוד של 26.780 דפים בזוהר הקדוש. (רק נאמר, שהדבר עולה כערך לימוד הזוהר הקדוש כארבע וחצי פעמים).

כעת, יוצאים בארגון אהבת הרשב"י בחלוקה של 100 אלף ספרא דצניעותא ובגיוס המונים לטובת המיזם החשוב. מטרת היוזמה היא שבכל בית אב בישראל יהיה לפחות ספר אחד שיקראו בו פרק אחד לעילוי נשמתם של 45 קורבנות אסון מירון, ובנוסף שהקריאה בו תהיה להגנת והצלה רוחנית וגשמית של כל עם ישראל באשר הוא.

הרב אליהו לניאדו, מנהל כולל אהבת הרשב"י מדגיש כי ידועים הדברים שכל תלמידיו של מרן החפץ חיים זיע"א היו גורסים או לומדים בזוהר הקדוש. כמו כן ידוע מה שכתב הפלא יועץ שאפילו אם האדם לא מבין את מה שקורא, גם קריאה בלבד בספר הזוהר הקדוש גורם לשפע גדול העולה מלמטה עד לשכינה ויורד למטה ומשפיע שפע גדול לקרוא בו ולכל עם ישראל.

"השגנו עד עתה כ-37 אלף שקלים והדפסנו קרוב ל-15 אלף ספרונים, כאשר הספרונים הראשונים חולקו בשבוע האחרון לאלפי בתי אב", אומר הרב לניאדו. "מי שמעוניין לתרום לזכר יקיריו או להצלחה ורפואה שלמה או לקבל את הספרונים לחלוקה בחינם, ניתן להתקשר לטלפון: 052-5440029, או להגיע בתיאום מראש לנקודת החלוקה ברח' טרומפלדור 72 פ"ת קומת קרקע".

השארת תגובה