מפלה: חוק הגיוס נפל במליאה

מליאת הכנסת דחתה בקריאה ראשונה את הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס’ 25) (שילוב תלמידי ישיבות), התשפ”ב-2021. לאחר הצבעה שמית נרשם שוויון 54 והצעת החוק נפלה

חיילים חרדים (1)
חיילים חרדים (1)

מוצע לבסס מתווה חדש לגיוסם של תלמידי ישיבות ובוגרי מוסדות חינוך חרדיים, במקום פרק ג’1 הקיים בחוק, תוך עדכון יעדי הגיוס, הצבת יעד עלייה שנתי והגדרת השלכות כלכליות במקרה של אי עמידה בו. כמו כן, מוצע להפחית את הגיל הנדרש לקבלת פטור משירות סדיר לאחר דחיית שירות. בנוסף, מוצע לאפשר שירות סדיר מקוצר לצד השתתפות בהכשרה תעסוקתית ו/או שירות לאומי-אזרחי חלף השירות הצבאי.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: “בתזכיר שהוביל להצעת החוק הנוכחית, בסעיף מטרת החוק, חודד כי מטרתו של פרק ג’1 המוצע היא לצמצם את אי השוויון בגיוס לשירות סדיר לרבות באמצעות שילוב של בני הציבור החרדי בשירות לאומי- אזרחי, ולצד זאת לקדם את השתלבותם של חרדים בשוק התעסוקה ואת תרומתם למשק המדינה, והכול תוך הכרה בחשיבות לימוד התורה.

באופן זה ניתן דגש כבר בסעיף המטרה של החוק, ובהמשך בסעיפיו השונים לחשיבות שבהשתלבותם של חרדים במשק ובשוק התעסוקה, תכלית העומדת לצד תכלית צמצום אי השוויון בגיוס לשירות סדיר”.

שר הביטחון בני גנץ הציג את ההצעה ואמר: ” הצעת החוק המובאת בפניכם תקדם את סוגיית הסדרת הגיוס לצה”ל של בני הישיבות והיא מבוססת על עבודת מטה שנערכה במשרד הביטחון מתוך הכרה בערך לימוד התורה, ותחת ההבנה כי לא כל תלמידי הישיבות ישרתו מחר בבוקר, ואולי בכלל. מטרת ההצעה היא לפעול ככל הניתן לקידום השוויון קידום השוויון בשירות באמצעות הגדלת מספר המשרתים החרדים בצה”ל ובאמצעות הרחבת שורות המשרתים בשירות הלאומי-אזרחי.

על מנת להשיג את היעדים האלו פועלים בצה”ל להרחבת מסלולי שירות מותאמים לציבור החרדי שיבטיחו שמי שנכנס חרדי ישמור על זהותו. בנוסף אנו מקיימים מסלולים מגוונים שמאפשרים שירות משמעותי ואף יכולים להוות כרטיס כניסה לשוק התעסוקה ולחברה הישראלית. מתוך מטרה לאומית נוספת של השתלבות החרדים בתעסוקה החלטנו גם להוריד את גיל הפטור שבשנתיים הקרובות הוא יעמוד על 21, בשנה שלאחר מכן על 22 ובסופו של תהליך יעמוד גיל הפטור על 23.”

ח”כ אורי מקלב: “החוק הזה מחליש את לימוד התורה, ערך הלימוד גדול יותר מהגיוס לצבא. הצבא זה לא ערך, אלא זה צורך בטחוני, התורה היא ערך וכאשר יש לימוד תורה הצורך בצבא קטן. לומדי התורה ממיתים עצמם באוהלה של תורה בגלל ערך לימוד התורה. בארה”ב אין אחד הטוען כי לומדי התורה הם ‘משתמטים’, כי אין שם חובת שירות בצבא, לצערנו אין עדין שוויוניות בין לומדי התורה לאלו שלא לומדי התורה, – חסרים לומדי תורה בארץ ישראל, אנחנו צריכים להגדיל את מספר לומדי התורה בארץ, לשם על כולנו לחתור. מי שתומך בחוק המחליש את לימוד התורה בארץ ישראל חותר תחת קיומנו”.

השארת תגובה