חמישה עשר בשבט בחצר הקודש בוטושאן

לרגל חמישה עשר בשבט ראש השנה לאילנות ערך כ"ק מרן אדמו"ר מבוטושאן שליט"א את שולחנו הטהור, בחצר הקודש בוטושאן בבני ברק.

20220117_112718
20220117_112718

האדמו"ר מבוטושאן נכנס לערוך את שולחנו והורה לשיר חלק משירי ראש השנה, "היום הרת עולם" "חמול על מעשיך" בנוסח ויזניץ, ניגון ארבע בבות של בעל התניא, "אבינו אב הרחמן 'אבינו אתה' ועוד שירי רגש וכיסופין לבורא כל העולמים.

לאחר מכן נשא האדמו"ר מדברות קדשו, בין הדברים אמר: "עכשיו הוא ראש השנה לאילנות, כתוב כי האדם עץ השדה, הרמז הוא שגם עלינו להתחדש בעבודת השי"ת ביתר שאת וביתר עוז, ואני מבקש שוב מכל אחד ואחד, להתחזק בלימוד החסידות ופנימיות התורה כי בלי לימוד חסידות אי אפשר לעבוד את השם יתברך, הגיע עכשיו אחד מאנשי שלומנו וסיפר לי שסיים ללמוד את הספר הקדוש "יושר דברי אמת", ודבר זה נתן שמחה גדולה בליבי, אבקשכם גם מאוד מאוד להתחזק בלימוד הספר הקדוש "יושר דברי אמת", שהוא בבחינת ה"תמצית" של החסידות, וע"י לימוד החסידות כראוי נזכה להתחדשות בכל העניינים, ותתברכו בכל המצטרך לכם בבני חיי ומזוני רוויחי".

לאחר אמירת הדברות קודש הורה הרבי לשיר משירי חמישה עשר בשבט, והקהל שורר "אילן אילן במה אברכך" "והיה כעץ שתול על פלגי מים", ולאחמ"כ ביקש הרבי לשיר את הניגון "ישראל בטח בה' עזרם ומגינם הוא" כשהרבי מעודד את השירה בידיו.

לאחר עריכת השוה"ט עבר הציבור לקבל פירות וברכת הקודש מאת הרבי, כשכל אחד ואחד ילדים בחורים ואברכים, זוכים לקבל ברכה שיוצאת מעומק ליבו של הרבי במאור פנים ובאהבה רבה.

השארת תגובה