מפגש של ה-BIS עם נגידי בנקים מרכזיים בעולם

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, השתתף בשבוע שעבר במפגש של נגידי בנקים מרכזיים בעולם, החברים בבנק הבין-לאומי לסילוקין (*BIS). המפגש נערך באופן מקוון ע"י ה-BIS.

בהמשך למינויו של הנגיד ירון בנובמבר האחרון כיושב ראש הקבוצה למדינות עם כלכלות קטנות ופתוחות (Small Open Economies – SOE) הנגיד הנחה דיון בנושא התפתחויות האינפלציה ותגובת המדיניות המוניטארית.

כמו כן, הנגיד לקח חלק בדיון אחר של נגידים בנושא השפעת מגפת הקורונה והמדיניות הכלכלית על מחירי הדירות.
בנוסף, הנגיד לקח חלק במושב נגידים בפורום רחב, שעסק בהיערכות הננקטת בבנקים מרכזיים להתמודדות עם סיכוני סייבר והתייחס לנושא הן בהקשר של הבנק המרכזי והן בקשרי הבנק המרכזי עם שאר הגופים העוסקים בהגנה על המערכת הפיננסית מפני סיכוני סייבר.

רקע על ה-BIS:
ארגון ה- (Bank for International Settlement) BISהוא הבנק להסדרי סליקה בינלאומיים. הוא הארגון הפיננסי הבינלאומי הוותיק ביותר, חברים בו כיום 63 בנקים מרכזיים, ותפקידו לקדם שיתוף פעולה בין הבנקים המרכזיים. הפעילויות שלו כוללות פיתוח סטנדרטים ואמות מידה בינלאומיות לפיקוח על בנקים (תקנות "באזל"), מעקב אחר יציבותה של המערכת הפיננסית הבינ"ל, מתן שירותים בנקאיים לבנקים מרכזיים וסיוע לגופים פיננסיים שונים במילוי תפקידיהם. בנק ישראל הצטרף כחבר מן המניין ב-BIS בספטמבר 2003 לאחר קבלת אישור הממשלה.

השארת תגובה