דרמה: בג"צ ביטל את גזירת המעונות

בית המשפט העליון קבע ששלילת סבסוד מעונות היום מילדי האברכים לא תחול בשנת הלימודים הנוכחית ושנציגי הציבור פעלו ללא לאות בניסיון לבטלה

הדיון בבגצ המעונות
הדיון בבגצ המעונות

שבועיים לאחר הדיון השני שנערך בבג"ץ בסוגיית המעונות, בעקבות עתירתם של ארגון 'אמת ליעקב' וארגונים נוספים באמצעות עוה"ד זלמן בלאק ואחרים, לבטל או לדחות את הקיצוץ בסבסוד מעונות היום לאלפי משפחות אברכים, יוזמתו של שר האוצר איווט ליברמן, נתן בג"ץ היום (רביעי) את החלטתו.

ברוב של שני שופטים קבע בג"ץ כי יש לדחות את החלת הקיצוץ לשנת הלימודים הבאה ה'תשפ"ג ולא להחיל אותה במהלך השנה הנוכחית.

כזכור, לפני כחודשיים דן בג"ץ בשתי עתירות שהוגשו בעקבות ההחלטה. בדיון תהו השופטים פוגלמן, שטיין וגרוסקופף, מדוע ההחלטה התקבלה לאחר תחילת שנת הלימודים ובמהירות כזו שלא מאפשרת להורים להתארגן בחלופות אחרות או להיערך בהתאם.

באותו דיון, ביקש בג"ץ מהמדינה לספק תשובה לשאלה מדוע לא לדחות את הקיצוץ המתוכנן לשנת הלימודים הבאה. המדינה העבירה לבית המשפט את תשובתה המפורטת על פני 70 עמודים, ובה הודיעה על דחיית ביצוע ההחלטה לחודש ינואר 2022, וטענה כי אין צורך בדחיה נוספת ויש לממש את ההחלטה. בעקבות כך, נערך דיון נוסף לפני כשבועיים.

במהלך הדיון לאחר התייעצות שקיימו השופטים, הוצע לצדדים להסכים על פשרה, במסגרתה הקיצוץ יידחה לחופשת פסח הקרובה, ויחל בתאריך 13.4.2022. דחיה של ארבעה חודשים נוספים שתאפשר לרבבות משפחות להיערך נכונה לקיצוץ. נציגי המדינה יצאו לקיום התייעצות עם השרים, ובסופה חזרו והודיעו כי שר האוצר איווט ליברמן מתנגד לפשרה. בעקבות כך, נתנו השופטים את החלטתם הנוכחית.

מן הראוי לציין כי במקביל מתנהלת עתירה נוספת, שהוגשה גם היא על ידי ארגון 'אמת ליעקב', נגד הקריטריונים המפלים שנקבעו ללומדי רבנות ודיינות, ביחס לכל סטודנט אחר, והדורשים מהלומדים הללו להוכיח שכבר עברו בהצלחה מבחן אחד כדי להיות זכאים למימון עבור המעונות.

סיכומו של דיון

בית המשפט העליון, בהרכב השופטים ע' פוגלמן, ע' גרוסקופף וא' שטיין, קבע ש"גזירת המעונות" כלומר שלילת סבסוד מעונות היום מילדי האברכים של שר האוצר אביגדור ליברמן, לא תחול בשנת הלימודים הנוכחית. בפסק הדין שפורסם כעת קבעו שופטי ההרכב כי ילדי האברכים ימשיכו לקבל סבסוד גם בשנת הלימודים תשפ"ב בדיוק כפי שקיבלו בשנים קודמות.

מבחני התמיכה החדשים קובעים כי משפחות, בהן רק האם עובדת או לומדת, ואילו האב מקדיש את חייו לתורה (משפחות האברכים) – לא ייהנו עוד מסבסוד שכר הלימוד במעונות היום. מבחני התמיכה החדשים מהווים שינוי במדיניות ארוכת-שנים לפיה משפחות האברכים נהנו מסבסוד שכר הלימוד במעונות היום. במבחני התמיכה נקבעה הוראת מעבר לפיה מבחני התמיכה הישנים (שבמסגרתם משפחות האברכים נהנו מסבסוד שכר הלימוד למעונות היום) ימשיכו לחול במקביל למבחני התמיכה החדשים עד ליום 31.10.2021 (במהלך הדיון בעתירה מועד זה הוארך ליום 31.12.2021), ולאחר מכן יפקעו.

בהחלטה נכתב כי "חובה זו, כחלק מחובת ההגינות של השלטון, חלה במלוא עוצמתה במקרים בהם הסבסוד קשור קשר ישיר לליבת החיים של האזרח אשר מתכנן את חייו ואת חיי משפחתו בהסתמך על כך שהסבסוד, אותו הוא מקבל, לא יבוטל ולא ישונה לרעה באבחה אחת באופן שיגרום לו ליפול לתהום כלכלית ולשנות לרעה את דפוסי החיים הבסיסיים שלו, מבלי שיתאפשר לו להיערך למציאות החדשה", ציינו השופטים.

"בענייננו, מסגרת הלימוד מהווה עבור משפחות רבות הבסיס, או 'העוגן', סביבו מתכננת המשפחה את חייה לשנת הלימודים כולה. עלותם הגבוהה של מעונות היום מביאה לכך שבמקרים רבים תקציב המשפחה לשנת הלימודים, נבנה מסביב לשכר הלימוד במעונות. הפסקת הסבסוד במתווה שנקבע לא מאפשרת למשפחות האברכים זמן מספק להיערך לשינוי שייגרם לאורח חייהם ועלול לפגוע בפעוטות. לשיקולים אלה לא ניתן משקל מספק, ומשכך נקבע פה אחד כי הוראת המעבר במתכונתה הנוכחית אינה יכולה לעמוד".

השופטים כתבו בהחלטתם: "הוחלט פה אחד כי הוראת המעבר במבחני התמיכה לסבסוד שכר הלימוד במעונות היום לא עולה בקנה אחד עם כללי המשפט המינהלי".

לעניין הסעד נקבע ברוב דעות (השופט ע' גרוסקופף והשופט א' שטיין) כי מבחני התמיכה הישנים ימשיכו לחול במקביל למבחני התמיכה החדשים עד לסוף שנת הלימודים הנוכחית (התשפ"ב). השופט ע' פוגלמן הסכים, כאמור, שעל הוראת המעבר להתבטל, מטעמיהם של שופטי הרוב, אולם סבר כי הסעד הראוי הוא להורות שמבחני התמיכה הישנים ימשיכו לחול עד להחלטה אחרת של השרים, שתתקבל תוך 30 יום, ואשר תיתן דעתה למורכבויות שהוצגו בפסק הדין.

שר האוצר אביגדור ליברמן הגיב להחלטת בג"צ: "אנחנו מצרים על החלטת בג"ץ בעניין שינוי הקריטריונים לקבלת סבסוד על מעונות יום שפוגעת באזרחי המדינה שמשרתים בצה"ל, עובדים ומשלמים מסים. נמשיך לפעול בכל הכוח לשילוב כל אזרחי המדינה בשוק התעסוקה".

השארת תגובה