בשורה: תוכנית ייעוץ וליווי לבוגרי החינוך החרדי

עמותת אלומה זכתה במכרז של המועצה להשכלה גבוהה להקמה ותפעול תוכנית ייעוץ וליווי לסטודנטים וסטודנטיות חרדים בוגרי החינוך החרדי.

עם ההודעה על הזכייה פרסמה הנהלת אלומה הודעה מיוחדת למתעניינים בלימודי תואר ראשון לקראת שנה"ל תשפ"ג

וסטודנטים הלומדים במוסדות האקדמיים בוגרי החינוך החרדי, כדלהלן:

"שמחים לשתף שזכינו במכרז של המועצה להשכלה גבוהה להקמה והפעלת תוכנית ייעוץ וליווי לסטודנטים וסטודנטיות חרדים בוגרי החינוך החרדי.

אנו מודים למל"ג על האמון באלומה, אשר מובילה תכניות לסיוע וקידום תעסוקתי במגוון המגזרים בישראל.

נרגשים לקראת המשימה החשובה ליצור עבור הסטודנטים מעטפת מקצועית אופטימאלית בדרך לתואר אקדמי והשתלבות מוצלחת בעולם התעסוקה" לשון ההודעה