ענבי טלי: הענבים בקיץ הקרוב יהיו בהידור הכשרות

רבני ועד השמיטה ובראשם הגר"י אפרתי שליט"א בביקור היערכות בכרמי 'אוצר בית דין' של 'ענבי טלי'

ביקור הרב אפרתי בענבי טלי
ביקור הרב אפרתי בענבי טלי

כידוע לכולנו שנת שמיטה הינה שנה מורכבת מבחינת כשרויות, חומרות, אופן גידול הירקות והפירות ודיני אוצר בית דין.

אוצר בית דין בימינו הוא הסדר לגידול וחלוקת פירות שביעית לצרכנים. לפי ההלכה, פירות הגדלים בשנה השביעית הם הפקר, מותר לכל אדם לקטוף מהם כמות קטנה לשימוש ביתי, ואסור לסחור בהם. אולם כיוון שרוב הפירות גדלים במטעים הרחוקים ממקום-מגוריהם של הצרכנים, מסודר הדבר בידי אוצר בית הדין המפעיל מערכת המעבירה את הפירות אל הצרכנים תוך גביית הוצאות הטיפול בלבד.

בכדי לדאוג לכל ענייני אוצר ב"ד בתכלית ההידור נדרשות הכנות רבות ומקצועיות. לשם כך התכנסו צוות משגיחי הכשרות של כשרות למהדרין, ובראשם הגר"י אפרתי שליט"א, לדון בסוגיות ההלכתיות ובהלכות הנדרשות בכרמי אוצר בין דין ביניהם המלאכות האסורות והמותרות והלכות שמיטה נוספות.

במהלך המפגש התנהל גם שיח הלכתי- מקצועי עם אנשי המקצוע בענבי טלי ביניהם המנכ"ל היוצא, מר שיקו דומוביץ', המנכ"ל הנכנס, מר רפי אוראל, האגרונום הראשי מר גיא רוזנפלד ועוד, על אופן הטיפול הדרוש בשנת השמיטה כמו גיזום במזמרות עצר בשינוי ועניינים נוספים, וכל זאת על מנת לוודא בתכלית הוודאות שהענבים שיגיעו לצרכנים בקיץ הקרוב יהיו אכן בהידור הכשרות שופרא דשופרא.

חשוב לציין כי בכל תהליך גידול הענבים הגר"י אפרתי שליט"א מעורב באופן אישי לפרטי פרטים ואנשי בית הדין מבקרים בכרמים לצורך כך.

השארת תגובה