בפעם השלישית: 45 סיומי מסכת להרוגי מירון

"מעמד הסיומים-3" שע"י לומדי סדר "מקדשי שביעי" בבני ברק 45 סיומי מסכתות לע"נ 45 קדושי מירון זצ"ל – סדר הלימוד הייחודי מתקיים מדי לילי שבתות חופשה ובין הזמנים בבני ברק

שולחן כבוד
שולחן כבוד

מעמד גדול ורב רושם לכבודה של תורה התקיים במוצש"ק פרשת מקץ נר ז' דחנוכה באולמי "חניכי הישיבות רמב"ם" בב"ב באירוע נערכו 45 סיומי מסכתות לע"נ 45 קדושי מירון זצ"ל שנלמדו ע"י בני הישיבות העמלים בתורה במסגרת סדר ליל שבת "מקדשי שביעי", המתקיים מדי לילי שבתות חופשה ובין הזמנים בביהמ"ד "ודברת בם" ברחוב חתם סופר 3 ובביהמ"ד "מנין אברכים" ברחוב צירלזון 29 בבני ברק, לחיזוק לימוד התורה בזמני הרפיון.

את הערב פתח הרה"ג ר' חסדיאל פינץ שליט"א רב ביהמ"ד "ודברת בם" בדברי ברכה ושבח למארגנים ודרש בעניינו של חנוכה ובסוף דבריו הוסיף שעל ידי שפך השמן נשאר טהור בביהמ"ק הקב"ה הראה לנו שהוא לא עזב את ביהמ"ק גם כשהיוונים כבשו אותה, כך גם בחור שעוזב את הישיבה בשבתות חופשה ובבין הזמנים ומשאיר כד שמן טהור בצורה של סדר ישיבתי בלילי שבתות חופשה ובבין הזמנים הרי שהוא לוקח את סדרי הישיבה לביתו וזו היא מעלת סדר "מקדשי שביעי" שזה חיבור לישיבה גם בזמני הרפיון.

אחריו נשא דברים הגאון הגדול הרב עמרם פריד שליט"א ואמר שאנחנו נמצאים בזמן שהיוונים רצו להשכיחם תורתך ונמצאים במקום ובזמן שעושים הפוך ממה שהיוונים עשו ומסיימים מסכת אחר מסכת וכל אלו שזכו לסיים מסכת חוץ ממה שיש פה את הזמן של חנוכה זה גם זמן של סיום שזה בחינה של יו"ט כמו שהגמרא בשבת (דף קיט) אומרת שזה יום חג וע"י החזרה על הלימוד חוץ ממה שבגלל שהוא זוכר זה נותן לו חשק ללמוד זה משפיע על האדם ונותן לו יותר קדושה והרגשה עילאית.

הגאון הגדול הרב אברהם סלים שליט"א ראש ישיבת "מאור התורה" כיבד את המעמד בנוכחותו ונשא דברים בחשיבות העניין של הוספת קדושה בשבת ע"י לימוד התורה בלילי שבתות שזה משפיע לא רק לאלה שלומדים אלא זה נותן זכות לכל כלל ישראל, ויש פסוק שחיזקיה כשהיה חולה ואח"כ הקב"ה הוסיף לו עוד 15 שנים הוא כותב שחשב שהוא ימות ולא יראה את ה', שואלים המפרשים: וכשהוא היה חי הוא ראה את ה'? אומר הרד"ק בשם ר' סעדיה גאון: כן,כשאדם לומד הוא רואה את ה'.

במהלך הערב כיבדו את המעמד בנוכחותם רב שכונת שפירא בת"א הרה"ג ר' בועז דניאלי שליט"א, יו"ר התאחדות בני הישיבות וחבר המועצה הרב ישראל בן ששון, מנהל רכזי ההתאחדות הרב אליהו שושן, חבר המועצה ומחזיק תיק תרבות הרב יעקב זכריהו, אשר עוזרים ומסייעים בכל ליבם למען "מקדשי שביעי"

בהמשך הערב חולקו המלגות ע"י מורנו הגר"ח פינץ שליט"א ונערכו הגרלות על כובעים יוקרתיים וסט אור החיים עוז והדר ועוד.

והשמחה פרצה גבולות והחלו בריקודים של מצוה לכבודה של תורה בליווי תזמורתו של רפי שטיין ובעל המנגן מוטי לייכטר.

השארת תגובה