בית המשפט: הכללים חשובים יותר מהדין

פטיש שופט
פטיש שופט

בית המשפט העליון דחה הבוקר ערעור שהוגש על החלטת בית המשפט בדימונה בעניין פסלות שופט.

ועוד כמה מאמרים שכתבתי:

בהתאם להחלטת בית המשפט העליון, הרי שבין הצדדים מתנהל הליך בבית המשפט לתביעות קטנות בדימונה (ת"ק 72223-10-21). ביום 21.11.2021 דחה בית המשפט לתביעות קטנות (כב' השופט מ' שחק) את בקשת המבקשת כי יפסול עצמו מלדון בהליך (להלן: החלטת הפסלות). בהחלטת הפסלות הבהיר בית המשפט לתביעות קטנות כי ניתן לערער על החלטתו לפני כב' נשיאת בית המשפט העליון בתוך 14 ימים מיום קבלתה.

ביום 1.12.2021 שלחה המבקשת למזכירות של בית משפט זה העתק מהחלטת הפסלות באמצעות הפקס מבלי שצורפו לה נספחים או כתבי בי-דין כלשהם. יוער, כי בשולי העתק החלטת הפסלות ציינה המבקשת בכתב-ידה: "מבקשת ערעור!". מזכירות בית המשפט הודיעה למבקשת כי פנייתה זו אינה בהתאם לסדרי הדין, וכי ככל שהמבקשת מעוניינת להגיש ערעור פסלות הרי שעליה לעשות כן בהתאם לכללים הדיוניים הרלוונטיים (שהוצגו בפירוט רב במכתבה של המזכירות). ביום 13.12.2021 הגישה המבקשת את הבקשה שלפניי שבמסגרתה היא עותרת להארכת מועד להגשת ערעור הפסלות.

לאחר שבית המשפט העליון עיין בבקשה בא הוא לכלל מסקנה כי דינה להידחות. די אם צוין בהקשר זה כי נימוקי הבקשה הינם כוללניים ואינם נתמכים בתצהיר או באסמכתה כלשהי. ודוקו, לצורך מתן הארכת מועד לנקיטת הליך, נדרש יוזם ההליך להציג בפני בית המשפט "טעמים מיוחדים" המצדיקים את מתן הארכה המבוקשת (תקנה 176(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018). הבקשה שלפנינו רחוקה מרחק רב מן הרף האמור, ולמסקנה זו הגיע העליון גם לאחר שנתן דעתו לכך שהמבקשת אינה מיוצגת. יש לזכור עוד, כי בבחינת בקשות למתן ארכה להגשת ערעור פסלות ממילא ננקטת גישה זהירה ומצמצמת (ראו למשל, בש"א 9014/16 יצחק נ' ביטן (18.12.2016)).

הבקשה נדחית אפוא. משלא נתבקשה תשובה לא ייעשה צו להוצאות.

עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק בייצוג משפטי ותביעות ייצוגיות מאז שנת 2004.

השארת תגובה