מסיבת חנוכה למשתתפי "אבות ובנים" במוסקבה

דמי חנוכה מידיו של רבה הראשי של רוסיה • אבות ובנים עוסקי תורתך בכל מוצש"ק • פעילות ענפה לילדים בבית הכנסת המרכזי של מוסקבה

תוכנית מיוחדת לכבוד ראש חודש וחג החנוכה, נערכה במוצאי שבת קודש פרשת מקץ, ראש חודש טבת וחג החנוכה, למאות חניכי מוסדות החינוך של הקהילה והתלמידים המשתתפים בתוכנית "אבות ובנים", המאורגן מדי שבוע בידי הגבאים בבית הכנסת המרכזי "מארינה רושצ'ה" שבמרכז מוסקבה.

בשעה הקבועה כמו בכל מוצש"ק, הגיעו כמאתיים ילדים, מלווים באבותיהם המטריחים את עצמם להגיע משכונות רבות ומרוחקות בבירת רוסיה, והתיישבו בהיכל הגדול ללימוד של שעה, וקול התורה של תינוקות של בית רבן, נשמע בכל מבואות הבניין הגדול וסחף בהתרגשותו כל אחד.

לאחר הדלקת נר החנוכה ושירה משותפת של 'הנרות הללו קודש הם', הזמין גבאי בית הכנסת שהנחה את האירוע, את המרא דאתרא והרב הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר שליט"א לשאת דברים בפני התלמידים, והם האזינו לדבריו ברוב קשב. בסיום דברי התורה, הודה הרב הראשי למנהל המסור של הפרויקט המחנך הרב ישעי' גרוס, שיחד עם הגבאים בבית הכנסת מפעילים את התוכנית לילדים הרבים, והתלמידים עברו בסך וקיבלו מידי הרב הראשי שטר כסף כדמי חנוכה.

יצוין, כי מסגרת זו של לימוד אבות ובנים, היא חלק מתוך פרויקט מושקע לילדים המגיעים לתפילות ולימוד בבית הכנסת המרכזי, ומדי שבת נערכת עבורם חברת תפילה, חברת משניות ועוד מסגרות מרתקות, על מנת להאהיב עליהם את התפילות והלימודים ולגרום קידוש שם שמים בין המתפללים הרבים, אשר רבים מהם הם חדשים שזה מקרוב באו ומתפעמים לראות את טהרת לבם של ילדי התשב"ר.

השארת תגובה