ב'הליכות משה' ציינו חצי יובל של תורה

לרגל מלאת חצי יובל שנים ליסוד רשת הכוללים להוראה 'הליכות משה' התכנסו האברכים ותומכי הכולל בראשות ראש המוסדות הגאון רבי שבתי הלוי ראב"ד בד"ץ הליכות משה ורבה של שכונת רמת אהרן למעמד הוקרה

במעמד רבנים, ראשי ישיבות ואישי ציבור ובראשות אברכי ובוגרי רשת הכוללים להוראה 'הליכות משה' התכנסו השבוע ביום ראשון באולמי אריסטוקרט בבני ברק למעמד הוקרה לתומכי המוסדות והכולל במלאת חצי יובל להקמתו בשילוב העלאת זכרם של הצדיקים חכם אברהם חי זצ"ל והגאון הפוסק רבי משה לוי זצ"ל.

ראש העיר בני ברק הרב אברהם רובינשטיין נשא דברים נרגשים לרגל המעמד, ובירך בשם תושבי העיר את אברכי הכולל ותומכי התורה והעומד בראשו הגאון רבי שבתי לוי שיזכו הלאה להגדיל תורה ולהאדירה ולהרחיב את ספסלי בית המדרש.

בקשב רב נשמע ברכתו של הגאון הצדיק רבי משה אבוחצירא שהביא מדברי זקנו הגאון הקדוש רבי ישראל אבוחצירא סדנא 'בבא סאלי' זצ"ל על גודל ומעלת מחזיקי ותומכי התורה.

משא מיוחד נשא ראש המוסדות והכולל הגאון רבי שבתי לוי ראב"ד בד"ץ הליכות משה ורבה של שכונת רמת אהרון בבני ברק.

בשיאו של המעמד הובאו דבריו של הרב הראשי לישראל הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שהוקרנו על גבי מסכים, הראש"ל דיבר על חשיבות לימוד ההלכה בעיון, ולא להסתמך על ספרי הקיצורים "כפי דרך הלימוד שראיתי בכולל להוראה החשוב 'הליכות משה' בבני ברק", אמר הראש"ל, וסיים בברכה: יתן ה' ויתרבו האברכים החשובים, ובירך את התמכין דאורייתא בכל הברכות.

מנחה המעמד ר' עמי מימון הודה לראשי 'לחומרא' על עזרתם הרבה ללומדי התורה, וכעת על הזכות המיוחדת בשחיטת לחומרא ע"פ הכוונתו של הגאון רבי שבתי לוי. כמו כן השתתפו במעמד חברי מועצת העיר בני ברק הרב יעקב זכריהו, והרב ישראל בן ששון.

השארת תגובה