הערכת שווי העסק לצורך איזון משאבים בגירושין

close-up-hands-holding-broken-ring
close-up-hands-holding-broken-ring

חזקת השיתוף מתפרשת גם על נכסים עסקיים במקרה ונוהלו על ידי אחד מבני הזוג. כלומר, במידה ואתם עומדים בפני הליך גירושין ואתם בעלי עסק, חשוב לקחת בחשבון כי ייתכן וערך העסק יוכלל בדיון חלוקת הרכוש. כמו גם אם לצד השני יש עסק, ייתכן ותוכלו לקבל חלק משווי העסק. כיצד זה מתבצע?

 

איזון משאבים – במסגרת הליך גירושין, נדרש לבצע הערכת איזון משאבים של הצדדים, עבור הנכסים המשותפים שנצברו בחייהם המשותפת, על מנת לבצע לאחר מכן חלוקת רכוש. ברוב המקרים סל הנכסים מאוזן בין הצדדים שווה בשווה, אלא אם כן הוגדר אחרת.

 

אחד הנכסים שנכללים באיזון המשאבים הוא שווי עסק / חברה (בנוסף נלקחים בחשבון חסכונות ופקדונות, נכסים מוחשיים, זכויות פנסיוניות, פיצויים, מניות ואופציות למניות ועוד).

 

על מנת לבצע איזון משאבים תקין, כדאי להיעזר במומחה שיבצע בדיקה מקיפה ומעמיקה (בחלק מהמקרים עשוי להיטען כי הצד שהינו בעל העסק ביצע צעדים טרם הליך הגירושין בפועל). המומחה עשוי לקבל מינוי של בית המשפט או בין הדין הרבני, על מנת לבדוק האם בוצעו הסטות של פעילות העסק? האם בוצעה העברת מניות פיקטיבית לדוגמא? האם מחזור ההכנסות תואם את המקובל בענף ואת הנתונים מהעבר?

 

הערכת שווי העסק לטובת איזון משאבים באופן מקצועי ועל ידי מומחה, תסייע לתת תמונה ברורה בנוגע לשווי העסק על מנת להתכונן לשלב הבא לאחר מכן – חלוקה בין הצדדים. הליך ההערכה מבוסס על ניתוח דוחות כספיים, אומדן תזרים מזומנים, אירועים שאירעו בעסק, השוואה לעזקים נוספים בענף, ופרמטרים נוספים.

 

למידע נוסף – https://www.todivorce.co.il/

 

חשוב לציין כי הליך חלוקת עסק עשוי להיות הליך ארוך מורכב ומייגע מול בתי המשפט, הליך המשבש את הפעילות השוטפת של העסק, ולכל צד האינטרסים שלו, עליהם הוא מבקש לשמור. בדיקה מקצועית של שווי העסק יכולה להביא להסכם בין הצדדים בנוגע לחלוקת הערך של העסק, ללא מאבק משפטי מסורבל.

 

 

 

 

 

 

השארת תגובה