מפעים: חת"ם סופר בכתב ידו מוצעים למכירה

כתב יד קודש רבן ומאורן של ישראל בעל חתם סופר זצ"ל מפרשבורג בשנת תקס"ז, שנת הופעת אורו של החתם סופר בפרשבורג, מוצע כעת למכירה פומבית בבית המכירות צפונות ביום שלישי, 23.11.21, בשעה 20:00. בנוסף עומדים למכירה כתבי יד, ספרים ומכתבים חשובים נוספים.

tzfunot_127947_003
tzfunot_127947_003

מפעים: חידושי התורה של החת"ם סופר בכתב ידו מוצעים למכירה

כתב יד קודש רבן ומאורן של ישראל בעל חתם סופר זצ"ל מפרשבורג בשנת תקס"ז, שנת הופעת אורו של החתם סופר בפרשבורג, מוצע כעת למכירה פומבית בבית המכירות צפונות ביום שלישי, 23.11.21, בשעה 20:00. בנוסף עומדים למכירה כתבי יד, ספרים ומכתבים חשובים נוספים.

תיאור הפריט:

מדובר על כתב יד חשוב ובו ביאורים נפלאים על פרשיות קרח-חוקת ובלק בעצם כתב יד קדשו של מרנא ורבנא משה איש האלוקים, 'משה ספרא רבה דישראל' רבינו משה סופר אב"ד פרשבורג בעל חתם סופר זצ"ל. מתוך פנקס החידושים על התורה משנת תקס"ז [1807]

מאפייני כתב היד:

חידושיו על התורה משנת תקס"ז הם מעטים ונדירים כיון שבשנה זו – שנת נפלאות לפ"ק [=תקס"ז] זרח אורו של רבינו החתם סופר בק"ק פרשבורג המעטירה, ומחמת טרדותיו בראשית ימי הנהגתו בעיר וביסוס הישיבה, מיעט החתם סופר לכתוב חידושים בשנה זו – כפי שהעיר הגאון רבי יוסף נפתלי שטרן בהקדמתו לדרשות חתם סופר עמ' י"ג ברשימת כתבי היד אות ב'.

מאפיין חשוב נוסף: בכותרת הפרשה שירטט החתם סופר מעין מסגרת עשויה בארבעה קוים – שירטוט נדיר זה לא מצוי כלל בכתבי קדשו של החתם סופר. החידושים נדפסו על פי כתב יד זה בספר תורת משה על התורה עם ציון השנה: תקס"ז.

סגולת כתב יד קדשו של החתם סופר

-על חידושי חתם סופר על התורה אמר הגאון רבי מאיר אריק כי אם כל חיבוריו הם קודש, ספר תורת משה הוא קודש קדשים (הובא בהקדמת הגש"פ חתן סופר)

-ידוע שבני משפחת החת"ס החזיקו את כתבי יד החתם סופר כסגולה לשמירה ולרפואה, ובעל דעת סופר היה נותן דף בכתב יד קודש של החתם סופר לשים כסגולה מתחת למראשותיו של החולה (קובץ בית סופרים ג' עמ' קע"ג).

-בנו בעל מכתב סופר העיד שמהר"ם בנט, האריך להסתכל בתשובה ששלח אליו החתם סופר ואמר: שעצם ההסתכלות בכתב יד החתם סופר, מסוגל ליראת שמים (הגרי"נ שטרן במבוא לדרשות חת"ס עמ' ו').

-הגה"ק בעל 'אשל אברהם' מבוטשאטש, כשהגיע אליו מכתב מהחתם סופר, נטלו ונשקו, כי אמר שמכתב יד קדשו ניכר שהוא צדיק, ומצוה לנשק את הצדיק (הקדמת הנ"ל לשו"ת מכתב סופר עמ' ז הע' י"ב)

לצפייה בפריט:

https://il.bidspirit.com/ui/lotPage/source/catalog/auction/18698/lot/127947/%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%99%D7%93-%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%A9-%D7%A8%D7%91%D7%9F-%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9F-%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C?lang=he

 

 

השארת תגובה