[banners_zone id=40]

אסון מירון: הבטיחות מעל לכל

יוסי קרליבך פרט בפני חברי וועדת החקירה הממלכתי לאסון הר מירון את כל התהליכים והאישורים הנדרשים שאת כולם מילא אחד לאחד, בהם: הדרישות השונות שהיו בפרט בשנת הקורונה

הכנסת אורחים רשב"י
הכנסת אורחים רשב"י

יוסי קרליבך ממנהלי הכנסת האורחים במירון העיד הצהריים (רביעי) בוועדת החקירה הממלכתית לאסון הר מירון. בדבריו הציג יוסי קרליבך מסמכים רבים המאשרים את קיום המקום ואת פעילות הקודש בהנגשת מזון לרבבות העולים לציון הרשב"י במירון.

קרליבך פרט את כל התהליכים והאישורים הנדרשים שאת כולם מילא אחד לאחד, בהם: הדרישות השונות שהיו בפרט בשנת הקורונה מצד משרד הבריאות ושאר גורמים אשר כולם בוצעו אחד לאחד.

"כל מה שאנשי המקצוע והגורמים הרלוונטיים ביקשו ביצענו ללא ויכוח. עשינו גם דברים ללא פשר שהונחתו עלינו מהרגע להרגע, כי אצלנו הבטיחות היא מעל הכל". קרליבך הוסיף כי אם ישנו בעיה בטיחותית, "הוא לא נרדם בלילה עד שהדבר מטופל על הצד היותר טוב", כלשונו.

קרליבך הראה בפני חברי ועדת החקירה מסמכים ותיעודים המוכיחים את ההתרעות שהגיש בפני המומחים השונים ולא נענה. הוא הדגיש את החינוך שקיבל מבית הוריו כל השנים שלא להתעסק במה שעושים אנשים אחרים, לא מה עושים הכנסת אורחים אחרים ומה עושים ארגונים אחרים, כל ההתמקדות היא רק בפעולה לטובת הציבור.

השארת תגובה