הצדיק הנחבא: ר' אהרן צברי זצ"ל

מיום עומדו על דעתו לפני 47 שנים לא אכל בעלי חיים, גם נזהר שלא להציק ולא להרוג אף בעל חיים – אפילו את היתושה לא סילק ואיפשר לו לקבל את מזונו מדמו • נלב"ע כ"ח תשרי תשפ"ב

סיפורים עצומים החלו להתגלות עם פטירתו על מידותיו ענוותנותו צניעותו ידענותו המופלגת בתורה ובמקורות החכמה. חיי הסתגפות וחיי אמת . צויין במיוחד על ידי כולם זהירותו הגדולה מלפגוע בשום אדם ובשום בעל חי ולא שם על לב שום פגיעה שפגעו בו ושם נפשו כעפר לכל.
בחייו היה נסתר ולמרות היותו מאד מעורב עם הציבור נזהר שלא ידעו ממנו דבר ואפילו את שמו לא ידעו עד פטירתו גם אותם שחיו עמו שנים רבות . עליו אמר הגאון הצדיק רבי בן ציון מוצפי שצדיקים מעין אלו הנמשלים לכוכבים אורם זורח רק לאחר ששמשם שוקעת ובא חושך בעולם. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים.

עם מלאת השבעה לפטירתו של הצדיק הנחבא ר' אהרן צברי זצ"ל נערכה אזכרה על ידי קהילת בית הכנסת בית יוסף בראשות הרה"ג אברהם דמרי שליט"א בהשתתפות חברי הקהילה לה השתייך המנוח.

הספידוהו בין היתר רב העיר הגאון רבי שמעון ביטון שליט"א . ראש העיר עו"ד יאיר רביבו. רב הקהילה הרב אברהם דימרי שליט"א. ואחיו הגאון רבי שמואל צברי שליט"א.

2 תגובות
  1. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים

  2. חבל על דאבדין. יהי זכרו ברוך

השארת תגובה