מינויים חדשים בבנק ישראל

פרופ' נעמי פלדמן תמונה לחברת הוועדה המוניטרית של בנק ישראל. 

ד"ר יוסי סעדון ימונה למנהל האגף הפיננסי בחטיבת המחקר בבנק ישראל. 

מר אייל זפרני ימונה למנהל אגף תשתיות טכנולוגיות בחטיבת טכנולוגית המידע בבנק ישראל.