סירבו לאשר סוכה – וישלמו הרבה

השכנים מהקומה השלישית שסירבו לשכן מהקומה הראשונה לבנות סוכה – ישלמו לו כ-40.000 ש"ח בגין חריגות בנייה שהם עצמם ביצעו – וגם יצפו בו כשהוא בונה את הסוכה שסירבו לאשר לו

רחוב בעלזא 8 בבני ברק
רחוב בעלזא 8 בבני ברק

רחוב בעלזא 8 בבני ברק: שכן בקומת הקרקע ביקש להוסיף לדירתו סוכה על שטח חצר הבית. השכנים שראו בכך הרחבת דירה סירבו לאשר לשכן את בקשתו – והוא גרר אותם לבית משפט בתביעה על הרחבת דירתם ופיצול הדירה.

3 שנים התנהלה התביעה בבית המשפט, עד כי בית המשפט פסק: השכנים שהרחיבו את דירת על חשבון הגג המשותף ופיצלו את הדירה, יהרסו את התוספת הלא מאושרת, יבטלו את יחידת הדיור שפוצלה מהדירה וישלמו עשרות אלפי שקלים לשכן – לו סירבו לאשר בניית סוכה.

בנוסף להנ"ל, הוברר במהלך הדיונים בבית המשפט, כי השכן יוכל לבנות סוכה לדירתו על חשבון השטח המשותף – כולל חריגה מזכויותיו כשהוא יוותר לשכנים הנתבעים מעט מהסכום בו זכה בתביעתו.

המפקחת על רישום מקרקעין בפתח- תקווה, עו"ד אושרת ארפי מוראי, דנה בתביעה של דייר מבני ברק, אשר תבע את שכניו על חריגה מהיתר הבנייה שקיבלו על גג הבית המשותף ופיצול דירתם לשתי יחידות דיור וכן על בקשתו של התובע לקבל שכר דירה בגין שימוש בחלקו היחסי בגג. המפקחת היתה צריכה להכריע האם מגיעים לתובע תשלומי איזון בגין הרחבת דירתם של הנתבעים.

התובע הינו דייר בקומה הראשונה של הבניין והנתבעים הינם בעלי דירה בקומה השלישית. הנתבעים קיבלו היתר בנייה מהוועדה המקומית לתכנון ובניה להרחבת דירתם על גג הבית המשותף. הנתבעים החלו בבניה וחרגו באופן מהותי מההיתר, לרבות פיצול דירתם לשתי יחידות דיור נפרדות. לטענת התובע, על הנתבעים לשלם לו שכירות על שימוש ותפיסת חזקה בגג הבית המשותף, בשיעור חלקו היחסי של התובע ברכוש המשותף. בנוסף, התובע ביקש פיצוי על הנזקים שנגרמו בדירתו בעקבות הבנייה של הנתבעים. לעומתו, הנתבעים טענו כי קיבלו את הסכמת 75% מבעלי הדירות בבית המשותף ועבודות הבנייה בוצעו בהתאם להיתר. לגבי פיצול דירתם, טענו הנתבעים כי הפיצול נעשה "בדירה הקיימת הפרטית" ולא בגג המשותף. לגבי דמי השכירות, טענו הנתבעים כי בעת קבלת ההיתר, התובע לא היה רשום כבעלי הדירה וכשניתנה הסכמת 75% מהדיירים, לא עלתה הבקשה לתשלום שכר דירה. לטענתם, התובע מתכנן להרחיב את דירתו על ידי בניית סוכה ומרפסת על חשבון חצר הבית המשותף ובין היתר הוא רוצה לספח חלק מהותי ממבואת הבית המשותף, אך דיירי הבניין מתנגדים לכך ולכן הוא החליט לתבוע אותם.

בסופו של דבר, החליטה המפקחת כי דין התביעה להתקבל. על הנתבעים להרוס בדירתם ובתוספת הבנייה את אשר חרג מההיתר, לבטל את יחידות הדיור ולשלם לתובע תשלומי איזון, להם הוא זכאי בעקבות הרחבת דירת הנתבעים.

השארת תגובה