מתכוננים למסע: "מבטיח שיפעל ישועות"

ימי חודש תשרי הקדושים והנשגבים עברו על ציבור חסידי סאדיגורה בהתעלות מיוחדת ובהתרוממות הנפש בצל הקודש תחת הנהגת האדמו"ר בבית המדרש הגדול בירושלים

קשה עד בלתי שייך לבטא עלי גליון את התחושות אשר ליוו את החסידים אשר זה מרחוק ומקרוב באו, אשר זכו להשתתף בירח האיתנים ולהתבשם מאילנא דחיי, אם זה בתפילות הנעלות בצילא דמהימנותא, בטיש'ן המרטיטים במחיצת הקודש, באמרות הטהורות, המלאים בקדושה וחסידות, בעבודת הנענועים בימי חג הסוכות, בשמחת החג בכל ימי האושפיזין קדישין. כל אחד ואחד מהמסתופפים זכה לקרבת אלוקים בבחינת "טעמו וראו כי טוב ה".

זכו קהל חסידי סאדיגורה אשר ירח האיתנים לא מסתיים אצלם בשמחת תורה, אלא נמשך ביראה וסילודין עד לתאריך הקדוש והמקודש ג' חשוון, יומא דהילולא קדישא של הסבא קדישא הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זיע"א, כפי שהתבטאו לא אחת האדמו"רים לבית סאדיגורה רוז'ין כי כל גדולת וקדושת ועוצמת הימים הנוראים נמשכים כמעין יומא אריכתא עד ליום ההילולא, וכי אפשר לפעול ביום הזה גדולות ונצורות למען הכלל והפרט.

אחד מרגעי השיא של הימים הנוראים נרשם במוצאי יום הקדוש, היה זה לאחר קידוש לבנה, במעמד ההבדלה שערך האדמו"ר באולם בית המדרש, כאשר בפתח דברות קדשו אשר נסובו על היום הקדוש וגדולת הימים שבין יום כיפור לסוכות בהם עם ישראל עוסקים במצוות ובהכנות לחג הסוכות, בחר להזמין את כל החסידים להצטרף למסע קודש לעיר תהילה סאדיגורה שבאוקראינה שם טמון הס"ק מרוזי'ן זיע"א אשר יומא דהילולא דיליה יחול בשבת הבעל"ט פר' נח.

"הנני רוצה להזמין אנשי שלומינו היקרים" פתח הרבי בתחילת דבריו "בעז"ה נסע יחד כאיש אחד בלב אחד לקלויז קדישא, לשבת התאחדות ביו"ד של זקני הרה"ק מרוז'ין זיע"א בעי"ת סאדיגורה. מי שיש לו שכל ורוצה לפעול ישועות שיבוא. אאדמו"ר זיע"א אמר בשנת תשס"א קודם הנסיעה לעי"ת סאדיגורה שאביו [זקני העקבי אבירים זיע"א] לא מדבר מילים מיותרות והוא היה אומר שמי שיסע לנסיעה לייארצייט אני מבטיח שיפעל ישועות".

המשיך הרבי והוסיף "אני רק אומר שוב את המילים האלו, שמי שיש לו שכל ורוצה לפעול ישועות שיזדרז להצטרף. זריזין מקדימין למצוות, וכעת אין עדיין את הראשון לחשבון עוונות שהוא רק ביו"ט א' דסוכות, ואפשר להזדרז ולקנות לפני שהשטן מתערב ומנסה להכשיל. ויה"ר שנזכה לפעול ישועות יחד לככל ולפרט ויהיה המשך מיום הק' כמאמר זקני מרן אדמוה"ז זיע"א שעיצומו של יום מכפר ויהיה יומא אריכתא".

מעט מזעיר ממראות ירח האיתנים בחצה"ק ניתן לראות בגלריה המצורפת ובוידאו המסכם, כשהתיעודים הם בין היתר מסליחות מוצאי מנוחה/זכור ברית, מוצאי ראש השנה, מעמד התשליך בעשי"ת ברחבת בית המדרש, מעמד הכפרות בעשי"ת, הכנסת ס"ת בויז'ניץ וסיור בבית המדרש הגדול, מנהג חלוקת הלעקך בערב יום הקדוש, קידוש לבנה מוצאי יום הקדוש, מעמד הבדלה, עבודת הנענועים עם הד' מינים, מעמד תפילה בכותל המערבי, לחיים בחוה"מ ובהושע"ר לאחר התפילה בסוכת ביהמ"ד, ליל אושפיזין דיוסף – מעמד מצומצם בסוכה הפרטית במעון הקודש, מוצאי שמחת תורה ועוד.

ילכו מחיל אל חיל; מיד עם סיום החגים, החלה ההיערכות בקרב ציבור אנ"ש חסידי סאדיגורה רוז'ין למסע הקודש לרגל היא"צ, שייחל ביום חמישי הקרוב ויסתיים ביום ראשון שלאחריו, כשבשיאו שבת ההתאחדות ההיסטורית בקלויז קדישא בסאדיגורה, שבהנהגת אד"ש, כשהוועדה המכינה עמלה על הפקת המסע על הצד הטוב ביותר, שיוכלו כל המסתופפים בצל הקודש להשתתף ולהיפקד בדבר ישועה ורחמים בגו"ר.

השארת תגובה