יואב ללום: "האפליה באלעד נמשכת"

לאחר הסאגה שהתנהלה בעניין סמינר זלזניק באלעד, טוען יו"ר עמותת נוער כהלכה עו"ד יואב ללום כי האפליה לא פסקה באלעד, מכיוון שבכוונת הנהלת הסמינר, לפתוח כיתה נפרדת לתלמידות האשכנזיות בתמיכת ראש העיר ישראל פרוש

יואב ללום
יואב ללום

לאחר הוראת משרד החינוך לבטל את הרישום לבית הספר זלזניק בעיר אלעד וההחלטה שבאה בעקבותיה. יו"ר עמותת "נוער כהלכה" עו"ד יואב ללום שיגר מכתב למשרד החינוך, בו כתב כי בעיית האפליה בעיר לא נפתרה.

"ברישום החדש לסמינר שבנדון", כתב ללום. "נרשמו רק 41 בנות. בין היתר מכיוון שבנות ספרדיות רבות איבדו את האמון במהלכים, לאור התמשכותם ועקב דיס אינפורמציה שנמסרה להם ע"י אנשי פרוש ועסקנים מקומיים. מתוך הבנות שנרשמו התקבלו 23 בנות, ושמונה בנות הגישו ערעור, כלומר רק מרישום זה 18 בנות נמצאות נכון לעכשיו ללא מענה חינוכי". מתוכן המכתב עולה, כי מלבד זאת ישנם עוד כ-20 בנות ספרדיות שנותרו ללא מענה. לטענת ההורים, גורמים באלעד מגששים בניסיון לפתוח להם תיכון.

בנוסף, טוען ללום. כי למרות החלטת משרד החינוך, האפליה תימשך, מאחר והנהלת הסמינר החליטה לחלק בין כיתות הלימוד של התלמידות הספרדיות, לשל התלמידות האשכנזיות. "לגבי 26 הבנות האשכנזיות, שנרשמו ברישום שבוטל לסמינר שבנדון", אומר ללום. "מדובר בקבוצה האשכנזית שגב' זלזניק משמרת אותה לאורך החודשים האחרונים ושעוררו את הסערה, ולמרות האמור, הקבוצה נשמרת ולהורים נאמר כי בכל מקרה הכיתה תיפתח בדירה נפרדת".

לפי מכתבו של ללום, קיים לחץ של רבנים ליטאיים על ראש העיר אלעד ישראל פרוש: "ראש העיר לחוץ מאד פוליטית ומגבה את זלזניק לפתוח בית ספר נפרד לספרדיות ונפרד לאשכנזיות. לפי מידע שהגיע לידי", חושף ללום. "פרוש אכן נפגש עם גורמים בכירים במשרדכם, כדי להוביל ולאשר רישיון למהלך, שכאמור יוביל למצב בו הרישום הגזעני שנפסל יחזור בדלת האחורית ויקבל הכשר של משרד החינוך, במתן רישיון לבית ספר שהינו נזק גם לספרדיות וגם לאשכנזיות באלעד".

אבקש כי תבחנו את הטענה", דורש ללום. "וככל שאכן זלזניק מעורבת בכך, תפעילו את ההתראה שהתריתם בה ותפעלו לשלילת רשיון ההוראה והניהול שלה".

בהמשך חושף ללום, כי פרוש הבטיח להורי התלמידות האשכנזיות שבמידה ומשרד החינוך לא יאשר רישיון לסמינר חדש לאשכנזיות, הוא מתכוון לפתוח תיכון עירוני לקבוצת האשכנזית, כשלטענתו פתיחת תיכון עירוני נמצאת בסמכותו הבלעדית. "במידה וינתן כזה", מצהיר ללום. "אפעל בכל הכלים המשפטיים העומדים לרשותי בכדי למנוע את המהלך".

"ראש העיר פרוש", מסכם ללום במכתבו. "לא זו בלבד שמתוקף תפקידו, יכל לשבץ את כלל הבנות בתיכונים בעיר ובכל זאת לא משבץ את הבנות האשכנזיות יחד עם כולם. ולא זו בלבד שלא מגנה את האפליה, אלא גם מגבה אותה בעידוד הרבנים".

השארת תגובה