בג"צ לא ידון במינוי משגיח לבית החולים

חכם שלום בתפילה בטבריה, צילום יעקב כהן (16)
חכם שלום בתפילה בטבריה, צילום יעקב כהן (16)

במוקד העתירה שנדחתה היום (25.8.21) ניצבת בקשת העותר הרב שמעון לגריסי להורות על מינויו, "בדרך של ויסות או העברה […] למשרה פנויה במרכז הרפואי לגליל בשם משגיח ראשי רב בית החולים". לשם כך, הוא מבקש להורות למשיבים לנמק, בין היתר, "מדוע משיבה 3 […] החליטה להקפיא את המכרז במרכז לגליל"; "מדוע הנהלת המרכז לגליל מסרבת לקלוט את העותר"; ו"מדוע משיב 4 הרב פנחס פרנקל לוחץ את כל המערכת לא לקבל את העותר למשרה בנהריה".

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק פורטל עורכי דין נועם קוריס

 ועוד כמה מאמרים שכתבתי:

עו"ד נועם קוריס על תביעה ייצוגית ומיליארדי שקלים לציבור – רשת 13

עו"ד נועם קוריס כותב ברשת קו עיתונות

עו"ד נועם קוריס מבזק לייב

דא עקא, כפי שציינו המשיבים בתגובתם, שעה שמדובר בסוגיה מתחום יחסי העבודה, הרי שהיא באה בגדרי סמכותו הייחודית של בית הדין האזורי לעבודה, לפי סעיף 24 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969. סמכות זו חלה גם על "מכרזים הנוגעים לקבלת אדם לעבודה או איקבלתו" (בר"ם 657/03 עיריית רהט נ' אלפראונה, פ"ד נז(3) 26, 30 (2003); עע"ם 5292/17 סלימאן נ' ג'בארין (15.4.2018)), ומכאן שעומד לעותר סעד חלופי בדמות פנייה לבית הדין האזורי לעבודה. די בכך כדי לחרוץ את גורל העתירה לשבט (בג"ץ 7816/17 אור-נר נ' המוסד לביטוח לאומי (8.1.2018)) – והדברים נכונים שבעתיים לגבי הסעד החמישי, הנוגע למכרזי עבר שעל פני הדברים אינם עומדים עוד על הפרק, והטענות לגביהם נושאות אופי תיאורטי (השוו, בג"ץ 346/21 עמותת משפט אמת וצדק נ' משטרת ישראל, פסקה 1 לחוות דעתי (29.7.2021)).

לצד הסעדים המצויים במובהק במישור יחסי העבודה, ביקש העותר סעד הנוגע לתפקידו של משיב 4 כממונה על ענייני דת במשרד הבריאות. ברם, העתירה אינה מציבה תשתית מינימלית לדיון בעניין, ואף אינה מעידה על מיצוי הליכים לגביו.

אשר על כן, בהתאם להחלטת בג"ץ, העתירה נדחית על הסף – ועמה בקשת העותר למתן צו ביניים. שעה שהעותר אינו מיוצג, ובהתחשב בשלב המוקדם שבו הגיע ההליך לקיצו, אין צו להוצאות.

 

עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק בייצוג משפטי ותביעות ייצוגיות מאז שנת 2004.

השארת תגובה