הפולמוס סביב מנהג הכפרות בהלכה

jewish religion holiday with shofar horn kippah tallit prayer book
jewish religion holiday with shofar horn kippah tallit prayer book

מנהג ישראל אשר יתקבע בעולם היהודי לקחת תרנגולת ערב יום כיפור ולעשות בה מצוות כפרות, במאמר נביא את הפלומוס ההלכתי בעניין

כתב רבי יוסף קארו בשולחן ערוך הלכות יום כיפור, וזהו תוכנו מה שנוהגים לעשות כפרות ולאחר מכן לשחוט את העופות יש למנוע המנהג והסיבה לכך משום דרכי האמורי

מה הפירוש דרכי האמורי

דרכי האמורי פירושו של דבר זהו שם כללי לכל מנהג שנהגו בו הגויים מתוך אמונה כזו או אחרת, אשר ע"פ היהודי לפעולה הזו אין שום תוקף ועשיתה ע"י האדם זו אמונה טפלה, אשר בכלל איסור התורה ובחוקתיהם לא תלכו.

לדומא ענייני כישוף או לחשים כאלה או אחרים

דברי הרמב"ן

הרמב"ן וכן השו"ע אשר הלך בעקבותיו כתב שעניין שחיטת תרנגולת בערב יום כיפור זהו דרכי האמורי

הרמ"א פוסק בני אשכנז

הרמ"א כתב שמנהג הכפרות, זהו מנהג וותיקין כלומר מנהג וותיק עם יסודות ביהדות ואין לשנות, וחס ושלום לתארו בעניין של דרכי אמורי, אלא עניין הכפרות יש 2 מטרות

  1. זכות במצוות צדקה לפני היום הקדוש יום כיפור
  2. ע"פ דברי המשנה ברורה שיהודי רואה את רגע שחיטת התרנגול הוא מתעורר בתשובה אחרי שמבין שהקב"ה חנון ורחום, ולמרות שהיה ראוי לקרות לו כדוגמת התרנגול הקב"ה סולח לו על העוונות בזכות התשובה.

מנהג הספרדים בזמננו

בזמננו רוב הספרדים כן נהגו במנהג הכפרות על תרנגולת וכתב הילקוט יוסף שאילו השו"ע ידע שעיקר עניין הכפרות לתת לצדקה את העופות השחוטים לא היה מתאר את המנהג בתור דרכי האמורי.

תחליף לכפרות על תרנגולת

חשוב לציין שאם השנים התפתח מנהג של פדיון כפרות, שמשמעותו לקיים את מצוות הכפרות באמצעות כסף במקום בתרנגול או תרנגולת

לדוגמא באתר kaparot.org.il/chabad ניתן לקיים את מצוות פדיון כפרות באמצעות בית חב"ד אונליין.

סכום תרומת כפרות

רבים שואלים אודות הסכום המדוייק אשר צריך לתת ושואלים אותנו, פדיון כפרות כמה כסף ?

התשובה לכך הינה תלויה במנהגי עדות ישראל השונים וכל אדם כפי נדבת לבו יש הנותנים 18 לכל נפש אחרים נותנים סכום של תרנגול בסביבות 30-60 שקלים לכל נפש וכל אחד כפי מסורת אבותיו

 

השארת תגובה