התלמידים הצעירים הפגינו בקיאות בתורה הקדושה

מסיבת חומש בני יששכר (18)
מסיבת חומש בני יששכר (18)

מעמדים מרוממים לכבוד סיום חומש בראשית וסיום על חמשה חומשי תורה, התקיימו בתלמוד תורה "בני יששכר" החדרה, שבנשיאות הגר"ש בעדני ובראשות הגר"י עשורי. באירועים השתתפו ההורים הנרגשים, כמו גם צוות התלמוד תורה ואורחים נכבדים, שהתמלאו אושר לראות את התלמידים מפגינים ידע מרשים בתורה הקדושה.

כיתה א' בתלמוד-תורה סיימה ללמוד בגירסא, שינון והסבר מעל 1550 הפסוקים של ספר בראשית, ונבחנו בעשרות שאלות מכל חלקי החומש הראשון. התלמידים נכנסו לאולם רק לאחר הקראת שם כל תלמיד והכרזת מעלתו המיוחדת. הילדים הרכים הציגו שליטה נפלאה, נראה היה שהזאטוטים מכירים את החומש כרחובות נהרדעא.

במקביל, תלמידי כיתה ג', סיימו את חמישה חומשי התורה, ועמדו בכור המבחן בפני הוריהם ושאר האורחים החשובים שגדשו את האולם, על כל אלפי הפסוקים אותם שיננו זמן רב עם המחנכים. הילדים נכנסו לאולם לקול תרועת ההמון בליווי מקהלת הת"ת, ולאחר מכן כל הורה התכבד לעלות לבמה ולהניח כתר על ראש בנו.

שיאו של הערב היה בעת שהילדים קראו את הפסוקים האחרונים של ספר בראשית ודברים. באותה שעה נשאלו התלמידים כמאה שאלות, חלקם מאתגרות במיוחד – מכל חלקי ספר בראשית ומחמשת חומשי תורה. תשובות מהירות, קולחות ומחושבנות, הוכיחו כי התורה מונחת על כף ידם, והם זכו לתשואות רמות מהרבנים החשובים וממשפחותיהם שנכחו באולם, אשר הביעו התפעלות מעמל התורה שלהם, בשקידה בשינון וחזר.

עם סיום המעמד, כל ילד הוזמן לקבל שי ותעודה מעוצבת. השמחה הגואה הביאה את האבות והילדים לפצוח בשירה וריקודים לכבודה של תורה, מתוך תפילה לבורא עולם שקול התורה לא ימוש מפיהם לעולם.

השארת תגובה