מאות משתתפים 'מעלין לישיבה קטנה'

כ-500 בחורים העולים לישיבה קטנה בירושלים השתתפו בכנס מיוחד הכנה לעלייה לישיבה קטנה שעל ידי פרויקט ו'תן בליבנו' – יוזם הכנס מ"מ וסגן ראש העיר ירושלים צביקה כהן: הישיבה קטנה היא התחנה החשובה ביותר במעלות התורה של בחורי החמד

המעבר מהתלמוד תורה לישיבה קטנה הוא מעבר חד ביותר. מן הילדות אל הבחרות. הילד הופך לנער ומתחיל ללמוד באופן עצמאי ולסלול את הדרך והמסילה העולה בית השם. לצד השמחה הגדולה שיש בגדילה של הילד והפיכתו לבחור ישיבה מן המניין, ישנם אתגרים מיוחדים הדורשים תשומת לב והבנה נכונה של מסגרת הישיבה קטנה והציפיות השונות שיש מהחניך, לעומת התלמוד תורה. בעצה אחת עם אישי חינוך מובילים רבנים וראשי ישיבות, יזם מ"מ וסגן ראש העיר הרב צביקה כהן, כחלק מהפרויקט הנרחב לפעילות בקרב תלמידי הישיבות הקטנות-'תון בליבנו', באמצעות מנהל קהילתי רמת שלמה, את קיומו של כנס הכוונה של רבני וראשי הישיבות  למאות מסיימי כיתות ח' בתלמודי התורה בירושלים, שעתידים לעשות את דרכם בחודש אלול הבעל"ט להיכלי הישיבות הקטנות לעלות ולהתעלות בתורה ויראת שמים.

כ-500 מסיימי כיתות ח' מכל רחבי העיר ירושלים, התכנסו לבית המדרש בני הישיבות בשכונת שמואל הנביא בירושלים. הכנס חולק לשניים. בחלקו הראשון קיבלו הבחורים הדרכה מעשית מפי רבני 'ותן בלבנו' רבי יוסף רוקח  מראשי ישיבת משכן חיים ורבי יוסף חיים סויסה ראש ישיבת תורת דעת. רבני התכנית הדגישו את החלק המעשי שעל כל בחור ליישם בעלותו לישיבה קטנה, על מנת שתקופת המעבר תהיה קלה יותר. כמו כן, הדריכו באופן מעשי  בכל הקשור להתנהלות בתוך הישיבה קטנה והדרך להתמודד עם המעבר לסדרי לימוד ארוכים. הרבנים ציינו את חשיבות הקשר עם צוות הישיבה שכל מטרתם היא לרומם ולגדל את בחורי הישיבות להיות תלמידי חכמים כשאיפתם ושאיפת הוריהם.

לאחר השלמת החלק המעשי, נשאו דברי חיזוק והכוונה ראשי הישיבות רבי יהודה כהן ראש ישיבת יקירי ירושלים ורבי משה הלוי ראש ישיבת תפארת הלוי, שהפליאו בדברים נשגבים על מעלת הלימוד בישיבה קטנה ועל הכוח והשפעה שיש לקניין התורה בגיל הישיבה קטנה לאורך ימים ושנים.

מ"מ וסגן ראש העיר צביקה כהן: "מה מרומם המראה, לראות את מאות מסיימי תלמודי התורה בעיר ירושלים, שבעוד מספר שבועות יצעדו בלב נרגש, מצוידים בהמון תפילות של הוריהם ומשפחותיהם, לתחנה החשובה ביותר במעלות התורה שלהם, הישיבה הקטנה. יש לנו את הזכות, לתת להם לפני היציאה לדרך, הדרכה מעשית ודברי חיזוק, שיסייעו להם בדרך העולה במעלות התורה ויראת שמים, דרך הישיבות הקדושות'.

השארת תגובה