חדש בבית הדין: 'סרבן חיסון ובידוד'

שוב מקרה גירוישן בו בן הזוג נבהל מפתיחת התיק ויצא לחו"ל – כששב ארצה נתן גט כריתות לאשתו אך בית הדין בחר לצאת במסע יחסי ציבור: 'סרבן גט חיסונים ובידוד'

אילוסטרציה: חנוכת בית הדין החדש בחיפה
אילוסטרציה: חנוכת בית הדין החדש בחיפה

אישה הגישה תביעה לגירושין מבעלה ואף הוציאה נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ. למרות זאת הבעל הצליח לחמוק מן הרשויות, לעזוב את הארץ באמצעות דרכון שאינו על שמו.

כששב ארצה, כבר החליט בית הדין כי מדובר ב'סרבן גט' וכי אשתו 'עגונה' – אם לא הדיינים הם שהחליטו זאת, לפחות הנהלת בתי הדין הגיעו למסקנא זו.

כשהאיש שב ארצה, עטו עליו אנשי בית הדין בליווי רשויות החוק.

הבעל נענה לבקשה ליתן את הגט לאשתו והדיינים היו להוטים לסיים את ההליך ללא המתנה לסיום ימי הבידוד הנדרשים בחוק.

אשר על כן בהסכמת הבעל, הוא מינה באמצעות שיחת וידאו את הדיינים לשמש שליחיו למסירת הגט לאשתו – וכך אכן היה.

הנהלת בתי הדין פירסמה הודעה: סרבן גט, חיסונים ובידוד ברח מהארץ, נתפס, ושחרר את אשתו מעגינותה

השארת תגובה