נשיא ועידת הרבנים לנשיא הנבחר: מצפים להמשיך בדיאלוג

באגרת ברכה ששיגר לנשיא הנבחר כותב הגר"פ גולדשמידט; 'זכות אבותיך; הרב הראשי של אירלנד והרב הראשי הראשון של מדינת ישראל תעמוד לך בהצלחתך בתפקיד

זכות אבות הגרפ גולדשמידט עם הנשיא הנבחר בועידה בדאבוס (1)
זכות אבות הגרפ גולדשמידט עם הנשיא הנבחר בועידה בדאבוס (1)

"העם היהודי ניצב בעת האחרונה בפני אתגרים רבים, כאשר מבית ומחוץ מנסים לערער על יסודות קיומו, על דרכו ועל בטחונו בארץ ישראל וברחבי תבל. זכות זו הוענקה לך גם בתפקידך הקודם לעמוד בפני אתגרים אלה בהצלחה רבה – כך כתב נשיא 'ועידת רבני אירופה' ורבה של מוסקבה הגאון רבי פנחס גולדשמידט לנשיא הנבחר מר יצחק הרצוג.

'זכינו וכב' היה אורח הכבוד של הועידה בעבר, ואנו מצפים להמשיך בדיאלוג של יחסי התפוצות עם ישראל ואחדות העם היהודי ובטוחני כי בכישורך הרבים במזגך הנעים ובאש המסורת היהודית הבוערת בך תשכיל ותצליח לנווט את התפקיד החשוב הזה להרמת קרן המסורת והאחדות בישראל וקרן ישראל בעמים.

באגרת הברכה ששיגר לאחר ההצבעה בכנסת הוסיף הגר"פ גולדשמידט 'זכות אבותיך; סבך הגדול הרב הראשי של אירלנד ומאוחר יותר הרב הראשי הראשון של מדינת ישראל הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג. ואביך נשיא ישראל מר חיים הרצוג, אדירי הרוח וכבירי המעש תעמוד לך בהצלחתך בתפקיד וכדיפלומט מנוסה ומנהיג פוליטי אנו מקווים ומתפללים שתמשיך את המסורת ותישא את מסר האחדות לעם היהודי.

את האגרת מסיים הגר"פ גולדשמידט 'תקוותי ותפילתי ותקוותם ותפילתם של רבים כי חפץ ה' בידך יצלח 'ויהי נועם ה' עליכם ומעשה ידיכם כוננה עליכם'.

השארת תגובה