הוכתר רב ראשי חדש לעדה הבוכרית

בירושלים התקיים כנס רבני ומנהיגי העדה הבוכרית בישראל. בכינוס השתתפו הרבנים הראשיים לישראל. הראש"ל הגר"י יוסף והרה"ר הגר"ד לאו, הגר"ב שמואלי ר"י נהר שלום, ראב"ד ת"א ואב"ד העדה הגר"ז כהן ועוד.

כמו"כ השתתפו אישי ציבור, שר הפנים הרב אריה דרעי והשר לשירותי דת הרב יעקב אביטן. סגן שר הפנים ח"כ יואב בן צור ור"ע ירושלים משה ליאון.

במהלך הכינוס מונה הדיין הגרב"צ הכהן רבין לכהן כרב הראשי החדש לקהילה הבוכרית ולהמשיך את דרך אביו הגר"פ הכהן רבין זצ"ל שהסתלק לבית עולמו לפני מספר שנים. כן מונה אב"ד העדה בארה"ב וקנדה הגר"ש הכהן רבין לכהן כנשיא איגוד הרבנים של יוצאי בוכרה.
נשיא קונגרס יהודי בוכרה לב לבייב בירך דרך הלווין את באי הכנס ואת הרבנים הנבחרים.

במהלך היום הרבנים שמעו הרצאות מרתקות שבהם קיבלו כלים וידע כיצד להתמודד עם אתגרים הניצבים בפני הרבנים בעידן הנוכחי ולשפר את העמדה שלהם מול בני הקהילה הדורשים מענה לסוגיות העולות מתוך ההתנגשות בין ההלכה לעולם המודרני.

השארת תגובה