"מדוע עושים מסיבה רק ללימוד החומש?"

במעמד רב רושם נערכה מסיבת חומש מפוארת לתלמידי כיתות א' בתלמוד תורה מאור ישראל – דרכי אליעזר.

במשך תקופה ארוכה המתינו תלמידי כיתות א' בצפייה ובהכנות רבות לקראת המעמד הגדול בו יתחילו ללמוד את חמשה חומשי תורה.

כשכתרים בראשיהם לקול שירה וזמרה ילד אחר ילד אוחז בכתפי חברו נכנסו התלמידים למסיבה המפוארת יחד עם רבני התלמוד תורה ובראשם המנהל הרב שלום פרץ, סגן המנהל הרב דניאל ואחנון, מפקח התלמוד תורה הרב יצחק סויסה, ומחנך כיתה א' הרב אלעזר בן יוסף.

בשיאו של המעמד נכנס אל האולם המרא דאתרא נשיא המוסדות הגר"מ מלכא. במשך דקות ארוכות נשא הגר"מ מלכא דברי חיזוק לכבודם של תשב"ר, הגר"מ מלכא בדבריו ציין את השמחה הגדולה על הזכות שכל תלמיד ותלמיד זוכה כעת ללמוד את החומש ואמר כי דווקא חומש אנו עושים מסיבה גדולה, אבל כשלומדים חשבון או שאר מקצועות לא, המטרה להחדיר לתלמידים את לימוד התורה אשר נותן לנו חיים בכל רגע. בדבריו ציין כי חמשה חומשי תורה לומדים אותו בכל הגילאים ילד בגיל שש וגם מבוגר בגיל שמונים רק כמובן כל אחד לפי עיונו ושכלו, התורה מאחדת את כולם ללימוד אחד, זהו הדבר המיוחד בתורה הקדושה, "אשריכם תלמידים יקרים שאתם זוכים לכך, ואשריכם הורים יקרים שאתם זוכים בכך שעליכם נאמר אשרי יולדתו" אמר הגר"מ מלכא רבה של העיר ונשיא המוסדות.

מנהל התלמוד תורה הרב שלום פרץ האריך בדברים על תפקידו של המחנך.

לקראת סיום המעמד עברו התלמידים בהתרגשות רבה לקבל את החומש מידיו של המרא דאתרא הגר"מ מלכא שהרעיף מברכותיו על תינוקות של בית רבן.

בשירה וריקודים נישאו התלמידים על כתפי אביהם "תורת ה' תמימה משיבת נפש" פצחו התלמידים מגרונם בתחושה של שאיפה לדעת ולגדול כשמול עיניהם ניצבת כברת דרך ארוכה להמשך עליה בתורה.

השארת תגובה