30.000 'קבלות טובות' להרוגי מירון

ספר הזכויות של הידברות
ספר הזכויות של הידברות

מתחזקים לזכר קדושי מירון: קרוב לשלושים אלף יהודים ! מכל רחבי העולם, קיבלו על עצמם קבלות טובות להתחזקות רוחנית, לזכותם ולעילוי נשמתם של מ"ה הקדושים ז"ל שנספו באסון בהר מירון בליל ל"ג בעומר השנה. זאת במסגרת שבוע חיזוק והתעוררות עליו הכריזו רבני הידברות, בהוראתם של גדולי ישראל שליט"א, לאור האסון הכבד שגרם לטלטלה עזה אצל כל יהודי בעולם, ובמיוחד אצל יהודים מתקרבים העושים את צעדיהם הראשונים בעולמה של תורה ואמונה.

מיד עם היוודע דבר האסון הנורא במירון, הכריזו רבני הידברות על מרתון של שיעורי חיזוק והתעוררות לביסוס יסודות האמונה היהודית, במטרה לאמץ ברכיים כושלות ולהחדיר הסתכלות תורנית – אמונית על האסון הכבד, שהתרחש דווקא באתרא קדישא מירון ביומא הילולא רבא של רשב"י. כלל שיעורי התורה, ההרצאות ואירועי הקירוב של הארגון הוקדשו לזכרם של הניספים באסון, כאשר הרבנים שבים ומדגישים את עקרונות האמונה התמימה של 'כך עלתה במחשבה' לצד הדגשת היסוד של הישארות הנפש הניצחית והציפייה לתחיית המתים בביאת המשיח בקרוב ממש.

מרכזיית השו"ת של הידברות הוצפה מיד עם תחילת השבוע בעומס של אלפי שאלות, פניות, תהיות ובקשות לקבלת דברי חיזוק באמונה וביטחון בהקב"ה לאור האסון הכבד. רבני הארגון, הפעילים המסורים והצוות כולו נערך במהירות שיא לתת מענה לכל פונה ולהבטיח כי הציבור המתקרב יקבל את הזווית היהודית הנכונה על האסון הבלתי נתפס. במסגרת זו נרתמו כלל רבני הקירוב להגיע ולחזק יהודים בשבוע קשה זה, כאשר לצד דברי אמונה והתעוררות מדברי חז"ל הובלטה גם דמותם המאירה של הקדושים שנספו באסון הכבד, יחד עם הבאת דברי החיזוק המרגשים שנשמעו מפי האבלים ל"ע, דברים שהרעיפו טללי אמונה ונחמה על כל יהודי באשר הוא שם.

במסגרת שבוע החיזוק והתעוררות יזמו רבני הידברות את פרויקט 'קבלות טובות', במסגרתו התבקש כל אחד ואחד להתקשר ולקבל על עצמו קבלה טובה בשמירת תורה ומצוות, וההיענות הייתה מהירה ועוצמתית במיוחד. אלפים התקשרו מדי יום למוקד הקבלות הטובות, וקיבלו על עצמם מגוון רחב של קבלות טובות, חלקן הגדול מיהודים יקרים שטרם זכו לצעוד בדרך התורה, בהם קבלות כמו: "להדליק נרות שבת ביום שישי", "להקפיד על תפילת שחרית כל בוקר", "להשתדל יותר בכיבוד הורים", "ללמוד מדי יום רבע שעה", "מקבלת על עצמי בלי נדר לשמור שבת", "ללכת לבית הכנסת לפחות בשבת מברכים", "להכשיר את המטבח אצלינו בבית", "לאכול כשרות מהודרת בלי נדר" ועוד.

היקף הקבלות האדיר הביא להתרגשות רבה בקרב רבני הידברות, הפעילים וכלל השותפים למיזם המרומם, עליו עמלו בשבוע האחרון כמעט מסביב לשעון, במטרה לחזק, לעודד, להרעיף נחמה ולהרבות אמונה בעם ישראל. "בהוראת גדולי ישראל בחרנו למנף את השבר הגדול לאפיקים חיוביים של קבלת עול מלכות שמיים והוספת עוד נדבכים של שמירת מצוות ועוד משפחות השומרות שבת כהלכתה, בתפילה שנזכה תמיד להתעורר ולהתחזק בתורה ובמעשים טובים מתוך רחמים וחסדים גלויים ונזכה לגאולה השלימה בב"א", אומר מזכיר ועדת הרבנים של הידברות.

רבבות הקבלות הטובות, שנבעו מלב יהודי מלא כאב על החיים שנגדעו באיבם, תועדו ונרשמו כולן ב'ספר זכויות' מיוחד, עם שמותיהם של המתחזקים, כאשר הספרים יחולקו בין המשפחות האבלות, כדי שיוכלו להתרשם מקרוב מעוצמת ההתעוררות והחיזוק שעבר על עם ישראל כולו בעקבות האסון במירון, ולראות את המעשים הטובים שיהודים קיבלו על עצמם לזכותו ולעילוי נשמתו של בן משפחתם שנספה באסון. כמו כן יוזכרו שמותיהם של כלל המתחזקים שהשתתפו במיזם לטובה ולברכה אצל גדולי ומאורי הדור שליט"א, המעודדים ללא הרף את פעילות 'הידברות' לקרב רחוקים ולהרבות תורה ואמונה בעם ישראל.

השארת תגובה