ירושלים: עוד דירה למערך 'עלי שיח'

נחנכה דירת 'עלי שיח' חדשה בשכונת רמת שלמה בירושלים • הדירה ע"ש הרה"ח הרב יששכר קנר וזוג' הגב' הינדא רבקה זצ"ל • הדירה החדשה מצטרפת ל-75 הדירות של 'עלי שיח' בכל רחבי הארץ

דירת עלי שיח
דירת עלי שיח

מעמד מרומם ומרגש, התקיים בשכונת רמת שלמה בירושלים, בחנוכת הבית לדירה החדשה של 'עלי שיח' בשכונה. דירה שתשמש למגורי נשים. נשים עם מוגבלות שחוו את מאורעות החיים ועכשיו רוצים בית חם שיתן להם את השקט השלוה ואת איכות החיים שהם כל כך זקוקים להם. הדירה מצטרפת ל-75 דירות שמפעילה עמותת 'עלי שיח' בכל רחבי הארץ. הדירות משמשות למגורים למתבגרים, בנים בנות שמועסקים במקביל במרכזי התעסוקה שמפעילה 'עלי שיח'. מרכזי התעסוקה, מותאמים לאורח החיים התורני של המתבגרים ופועלים על פי סדר יום המשלב עבודה בהתאם ליכולות, עם תפילות ושיעורי תורה. המתבגרים נהנים בדירות מעצמאות מלאה, תחת הכוונה מקצועית של הצוות הטיפולי ב'עלי שיח'.

את מעמד חנוכת הבית כיבדו בנוכחותם רבני ופוסקי רמת שלמה. במעמד קביעת מזוזות לדירה כובדו הגאון הגדול רבי שמחה רבינוביץ שליט"א מח"ס 'פסקי תשובות'. וכן הגאון הגדול רבי מתתיהו דייטש רב שכונת רמת שלמה וראש מכון יד הרמ"ה.

הדירה המיועדת למגורי נשים עם מוגבלות נתרמה לעילוי נשמתם הטהורה של הרה"ח הרב יששכר קנר ורעייתו הגב' הינדא רבקה זצ"ל. בני המשפחה הנרגשים השתתפו בטקס חנוכת הבית ונשאו דברים בשבחה של עמותת 'עלי שיח', אשר פועלת רבות לקידום איכות חייהם של מתבגרים עם צרכים מיוחדים ועם מוגבלויות.

הרב יצחק ריזמן הי"ו נציג המשפחה העלה דברים לזכר הרב קנר וזו' הצדקנית, והזכיר כי הסבא והסבתא היו אנשי חסד שביתם היו פתוח לרווחה לכל נדכא ונתנו מפיתם לאחר, כמה סמלי הדבר שבמלאות 70 שנה בדיוק להקמת ביתם שלהם לאחר שעברו את השואה האיומה, הוקם בית נוסף לעילוי נשמתם.

יו"ר 'עלי שיח', הודה לתורמים המשפחה החשובה משפחת קנר, על התרומה הנכבדה שתהיה נחת רוח להוריהם הרה"ח הרב יששכר קנר ואשתו היקרה הגב' הינדא רבקה זצ"ל. 'זכות גדולה היא עבורם, שהדירה לזכרם, תהיה דירה שכולה חסד, דירה שכולה נתינה, דירה שבכל רגע ובכל שעה לאורך כל ימות השנה, היא בית עבור הנשים שעברו כמה וכמה טלטלות בחיים עד שהגיעו לבית המיוחד הזה.

השארת תגובה